Ngày đăng: 26-04-2019
Thực hiện kế hoạch PCCC của Sở GTVT năm 2019, vừa qua Sở GTVT tổ chức tập huấn công tác PCCC năm 2019
TIN MỚI NHẤT

Tin tiêu điểm

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành vận tải hàng hóa bằng xe ô...
 • Kết luận kết quả thanh tra Công ty CPXD Sơn Hả
 • Quyết định phê duyệt phương án tổ chức đảm bảo GT và huy động...
 • Kết luận kết quả thanh tra Cty Hồng Phúc
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác và luân chuyển cán bộ năm 2019
 • QĐ thành lập hội đồng xét công nhận đề tài sáng kiến cấp cơ sở năm...
 • Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...
 • Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp thu các loại phí và lệ phí
 • Báo cáo Công tác bồi thường nhà nước năm 2018
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Giải đáp thắc mắc về việc cấp phù hiệu cho xe tải
 • Kết luận kết quả thanh tra
 • Quyết định thanh tra chuyên ngành việc chấp hành điều kiện KD vận tải
 • Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến
 • Thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết
 • Giấy mời
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH