Ngày đăng: 08-07-2019
Nhằm đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa trên địa bàn, đặc biệt là việc lấn chiếm, xây dựng các công trình trái phép trong phạm vi bảo vệ luồng đường thủy nội địa
TIN MỚI NHẤT

Tin tiêu điểm

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 • Kết luận Kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành kinh doanh vận tải tại...
 • Kết luận kết quả thanh tra huyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Kết luận Kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Kết luận Kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Quyết định Về việc ban hành tạm thời Quy trình nghiệp vụ cấp đổi...
 • Quyết định thành lập Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài chuyên đề...
 • QĐ nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCC
 • QĐ nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCC
 • QĐ cử CB đi học lớp bồi dưỡng quản lý NN ngach chuyên viên
 • QĐ cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
 • QĐ kiểm tra cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
 • QĐ thành lập tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu các CT sử dụng nguồn...
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • QĐ thành lập đoàn kiểm tra cấp giấy chứng nhận Trung tâm SHLX đủ...
 • QĐ phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu 28 ...QL1
 • Báo cáo thực trạng ban hành văn bản kiểm soát quyền lực và thi...
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành vận tải hàng hóa bằng xe ô...
 • Kết luận kết quả thanh tra Công ty CPXD Sơn Hả
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH