Văn bản của Sở


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
2729/GM-SGTVT 02/10/2018 Giấy mời
2721/GM-SGTVT 02/10/2018 Giấy mời
2726/QĐ-SGTVT-TTr 02/10/2018 Quyết định điều chỉnh kế hoạch Thanh tra năm 2018
2363/KL-SGTVT-TTr 27/08/2018 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành chấp hành các điều kiện KDVT khách
2013/KL-SGTVT 19/07/2018 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành
1931/KL-SGTVT 11/07/2018 Kết luận kết quả thanh tra Công ty vận tải Lạc Hồng
1835/SGTVT-TTr 03/07/2018 Kết luận Thanh tra
1727/SGTVT-VP 22/06/2018 Báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm
1730/QĐ-SGTVT-QLPT&NL 22/06/2018 Quyết định thu hồi phù hiệu
1599/SGTVT-TTr 11/06/2018 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hành khách bằng xe ô tô
  ... 1 2 3 4 5 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH