Văn bản của Sở


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1343/QĐ-SGTVT 20/05/2019 QĐ cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
1309/QĐ-SGTVT 16/05/2019 QĐ kiểm tra cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
1273/KL-SGTVT 14/05/2019 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa Công ty Hưng Nghiệp
1236/SGTVT-QLPTNL 10/05/2019 QĐ thành lập đoàn kiểm tra cấp giấy chứng nhận Trung tâm SHLX đủ điều kiện hoạt động
1219/QĐ-SGTVT 09/05/2019 QĐ phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu 28 ...QL1
1190/SGTVT-VP 07/05/2019 Báo cáo thực trạng ban hành văn bản kiểm soát quyền lực và thi hành pháp luật về kiểm soát quyền lực
1177/KL-SGTVT 06/05/2019 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa Công ty TN 1TV Thông Thúy
1087/KL-SGTVT 25/04/2019 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành vận tải hàng hóa bằng xe ô tô tại Công ty TNHH VT&KDVLXD Minh Quế
1002/KH-SGTVT 17/04/2019 Kết luận kết quả thanh tra Công ty CPXD Sơn Hả
905/TB-SGTVT 11/04/2019 Thông báo nội dung Hội nghị giao ban Tháng 3 năm 2019
  ... 1 2 3 4 5 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH