Văn bản của Sở


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1423/QĐ-SGTVT 24/05/2019 Quyết định thành lập Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài chuyên đề KH cấp cơ sở
1427/QĐ-SGTVT 24/05/2019 QĐ nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCC
1428/QĐ-SGTVT 24/05/2019 QĐ nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCC
1421/QĐ-SGTVT 24/05/2019 QĐ cử CB đi học lớp bồi dưỡng quản lý NN ngach chuyên viên
1343/QĐ-SGTVT 20/05/2019 QĐ cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
1309/QĐ-SGTVT 16/05/2019 QĐ kiểm tra cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
1273/KL-SGTVT 14/05/2019 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa Công ty Hưng Nghiệp
1236/SGTVT-QLPTNL 10/05/2019 QĐ thành lập đoàn kiểm tra cấp giấy chứng nhận Trung tâm SHLX đủ điều kiện hoạt động
1219/QĐ-SGTVT 09/05/2019 QĐ phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu 28 ...QL1
1190/SGTVT-VP 07/05/2019 Báo cáo thực trạng ban hành văn bản kiểm soát quyền lực và thi hành pháp luật về kiểm soát quyền lực
  ... 1 2 3 4 5 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH