Văn bản của Sở


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1600/KH-SGTVT-TTr 11/06/2018 Kế hoạch Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020
1544/QĐ-SGTVT 07/06/2018 QĐ công bố công khai dự toán ngân sách NN kinh phí ủy quyền ngân sách TW năm 2018
1496/SGTVT-TTr 01/06/2018 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa tại Công ty TNHH TMVT Bảo Hùng
1403/QĐ-SGTVT 25/05/2018 Quyết định Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ quản lý và sử dụng tài sản công của Văn phòng Sở GTVT
1368/SGTVT-TTr 22/05/2018 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa
1273/QĐ-SGTVT 14/05/2018 Quyết định thành lập tổ kiểm tra công tác CCHC 2018
1215/KL-SGTVT-TTr 09/05/2018 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa
1074/SGTVT-TTr 23/04/2018 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KD vận tải hành khách bằng xe ô tô
1023/BC-SGTVT-VP 18/04/2018 Báo cáo kết quả thực hiện NĐ 145
1031/SGTVT-KH 18/04/2018 Báo cáo tổng kết việc huy động phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển
  ... 1 2 3 4 5 6 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH