Văn bản của Sở


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1177/KL-SGTVT 06/05/2019 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa Công ty TN 1TV Thông Thúy
1087/KL-SGTVT 25/04/2019 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành vận tải hàng hóa bằng xe ô tô tại Công ty TNHH VT&KDVLXD Minh Quế
1002/KH-SGTVT 17/04/2019 Kết luận kết quả thanh tra Công ty CPXD Sơn Hả
905/TB-SGTVT 11/04/2019 Thông báo nội dung Hội nghị giao ban Tháng 3 năm 2019
924/BC-SGTVT 11/04/2019 Báo cáo tổng kết 10 thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Bộ Chính trị
902/QĐ-SGTVT 10/04/2019 Quyết định phê duyệt phương án tổ chức đảm bảo GT và huy động phương tiện phòng chống thiên tai 2019
875/BC-SGTVT 09/04/2019 Báo cáo Công tác CCHC 2015 - 2018
853/SGTVT-VP 08/04/2019 Báo cáo tổng kết thực hiện các văn bản về trị an cơ sở
854/KL-SGTVT 07/04/2019 Kết luận kết quả thanh tra Cty Hồng Phúc
813/SGTVT-QLPTNL 04/04/2019 Báo cáo kết quả 15 năm thực hiện NQ số 13
  ... 1 2 3 4 5 6 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH