Văn bản của Sở


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
795/KL-SGTVT 01/04/2019 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KD vận tải hàng hóa tại Công ty Khí hóa lỏng Nghệ An
794/KL-SGTVT 01/04/2019 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KD vận tải hàng hóa Cty Phương Trang
723/SGTVT-KH 27/03/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện NQ số 36
366/SGTVT-VP 18/02/2019 Thông báo nội dung Hội nghị giao ban trước trong sau tết 2019
258/KH-SGTVT 27/01/2019 Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác và luân chuyển cán bộ năm 2019
104/SGTVT-VP 10/01/2019 Thông báo Nội dung Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện 2018 Nhiệm vụ trước trong sau Tết 2019
3333/QĐ-SGTVT 22/11/2018 QĐ thành lập hội đồng xét công nhận đề tài sáng kiến cấp cơ sở năm 2018
3181/BC-SGTVT 11/11/2018 Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018
3164/QĐ-SGTVT 07/11/2018 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp thu các loại phí và lệ phí
3163/BC-SGTVT 07/11/2018 Báo cáo Công tác bồi thường nhà nước năm 2018
  ... 1 2 3 4 5 6 7 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH