Văn bản của Sở


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1035/SGTVT-VP 18/04/2018 Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 10
1015/SGTVT-TTr 17/04/2018 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa bằng xe ô tô tại Công ty Hải Đào
1014/SGTVT-TTr 17/04/2018 Báo cáo phòng chống tham nhũng tháng 4 năm 2018
1013/SGTVT-TTr 17/04/2018 Báo cáo công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo tháng 4 năm 2018
1006/BC-SGTVT 17/04/2018 Báo cáo khảo sát phục vụ công tác chuẩn bị thanh tra
15/04/2018 Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Logistics, các giải pháp giảm chi phí, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông
1005/SGTVT-QLGT 16/04/2018 Hướng dẫn quy định trong công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng GTĐB ĐP
939/QĐ-BBT 11/04/2018 Quyết định Ban hành quy chế hoạt động của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở GTVT
931/QĐ-SGTVT 10/04/2018 Quyết định Thu hồi phù hiệu
900/SGTVT-QLPTNL 09/04/2018 Báo cáo kết quả thực hiện cấp phù hiệu chạy xe
  ... 1 2 3 4 5 6 7 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH