Văn bản của Sở


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
258/KH-SGTVT 27/01/2019 Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác và luân chuyển cán bộ năm 2019
104/SGTVT-VP 10/01/2019 Thông báo Nội dung Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện 2018 Nhiệm vụ trước trong sau Tết 2019
3333/QĐ-SGTVT 22/11/2018 QĐ thành lập hội đồng xét công nhận đề tài sáng kiến cấp cơ sở năm 2018
3181/BC-SGTVT 11/11/2018 Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018
3164/QĐ-SGTVT 07/11/2018 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp thu các loại phí và lệ phí
3163/BC-SGTVT 07/11/2018 Báo cáo Công tác bồi thường nhà nước năm 2018
3151/KL-SGTVT 06/11/2018 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hành khách bằng xe ô tô
3110/SGTVT-QLPTNL 01/11/2018 Giải đáp thắc mắc về việc cấp phù hiệu cho xe tải
3091/KL-SGTVT 31/10/2018 Kết luận kết quả thanh tra
2734/QĐ-SGTVT 01/10/2018 Quyết định thanh tra chuyên ngành việc chấp hành điều kiện KD vận tải
  ... 1 2 3 4 5 6 7 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH