Văn bản của Sở


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
3151/KL-SGTVT 06/11/2018 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hành khách bằng xe ô tô
3110/SGTVT-QLPTNL 01/11/2018 Giải đáp thắc mắc về việc cấp phù hiệu cho xe tải
3091/KL-SGTVT 31/10/2018 Kết luận kết quả thanh tra
2734/QĐ-SGTVT 01/10/2018 Quyết định thanh tra chuyên ngành việc chấp hành điều kiện KD vận tải
2731/SGTVT-VT 01/10/2018 Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến
2730/TB-SGTVT 01/10/2018 Thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết
2729/GM-SGTVT 01/10/2018 Giấy mời
2721/GM-SGTVT 01/10/2018 Giấy mời
2726/QĐ-SGTVT-TTr 01/10/2018 Quyết định điều chỉnh kế hoạch Thanh tra năm 2018
2363/KL-SGTVT-TTr 26/08/2018 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành chấp hành các điều kiện KDVT khách
  ... 2 3 4 5 6 7 8 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH