Văn bản của Sở


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
901/BC-SGTVT 09/04/2018 Báo cáo PCTN năm 2017
902/QĐ-SGTVT-V 09/04/2018 Về việc Quyết định điều chỉnh, bổ sung biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quý II năm 2017
887/TTr-SGTVT-VP 06/04/2018 Thông báo nội dung Hội nghị giao ban T2.3 2018
823/SGTVT-TTr 02/04/2018 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô
791/SGTVT-VP 29/03/2018 Đăng ký nhu cầu CBCCVC đi bồi dưỡng ngạch chuyên viên chuyên viên chính 2018
795/QĐ-SGTVT-VP 29/03/2018 Quyết định Ban hành Quy định quản lý phôi ấn chỉ trong lĩnh vực vận tải phương tiện và người lái
744/GM-SGTVT 27/03/2018 Họp Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở GTVT
730/SGTVT-QLPTNL 26/03/2018 Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe
729/SGTVT-QLPTNL 26/03/2018 Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe
739/SGTVT-VP 26/03/2018 Tăng cường tuyên truyền giới thiệu gương điển hình tiên tiến
  ... 2 3 4 5 6 7 8 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH