Văn bản của Sở


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
2729/GM-SGTVT 01/10/2018 Giấy mời
2721/GM-SGTVT 01/10/2018 Giấy mời
2726/QĐ-SGTVT-TTr 01/10/2018 Quyết định điều chỉnh kế hoạch Thanh tra năm 2018
2363/KL-SGTVT-TTr 26/08/2018 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành chấp hành các điều kiện KDVT khách
2013/KL-SGTVT 18/07/2018 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành
1931/KL-SGTVT 10/07/2018 Kết luận kết quả thanh tra Công ty vận tải Lạc Hồng
1835/SGTVT-TTr 02/07/2018 Kết luận Thanh tra
1727/SGTVT-VP 21/06/2018 Báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm
1730/QĐ-SGTVT-QLPT&NL 21/06/2018 Quyết định thu hồi phù hiệu
1599/SGTVT-TTr 10/06/2018 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hành khách bằng xe ô tô
  ... 2 3 4 5 6 7 8 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH