Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Sở GTVT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai Bản ghi nhớ “Thu hoạch sớm”

Sở GTVT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai Bản ghi nhớ “Thu hoạch sớm”

18-06-2018
Sở GTVT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai Bản ghi nhớ “Thu hoạch sớm” Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (Hiệp định GMS- CBTA). Đồng chí Nguyễn Việt Thắng - Phó Giám đốc Sở chủ trì hội nghị
  1 2