Trang chủ Góp ý dự thảo văn bản

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015

Đăng ngày 28-06-2020 23:00
532 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Bộ GTVT đang xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Dự thảo Thông tư).

. . . . .
Cùng chuyên mục