Hoạt động của ngành
Cơ chế tài chính hỗ trợ hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020

Cơ chế tài chính hỗ trợ hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020

07-08-2017
Ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ 100% kinh phí bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX bằng nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nguồn kinh phí hỗ trợ thành lập mới HTX, đăng ký thay đổi theo quy định của Luật HTX do ngân sách địa phương hỗ trợ 100%.
Chính phủ kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho DN

Chính phủ kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho DN

17-05-2017
Với quyết tâm xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động phục vụ, hỗ trợ để doanh nghiệp (DN) thực sự là động lực phát triển của đất nước, sáng nay (17/5), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017.
  ... 1 2 3 4 5 6 ...