Hỏi đáp

Câu hỏi :
Tôi muốn liên hệ xin tư liệu về mạng giao thông hiện có trên địa bàn toàn tỉnh
Người hỏi: Nguyễn Hữu Tuấn (Ngày hỏi:19/04/2019)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Sở Giao thông vận tải Ngày trả lời: 19/04/2019

Để xin tư liệu về mạng lưới giao thông hiện có trên địa bàn tỉnh, bạn cần có giấy giới thiệu của đơn vị công tác


Current rating:
[Trở lại]