Hướng dẫn


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
92/2017/TT-BTC 17/09/2017 Về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
3073/QĐ-UBND 22/09/2015 Quy hoạch phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định trên địa bàn Hà Tĩnh
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH