Hướng dẫn


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
20/2022/QĐ-UBND 26/07/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
30/ 2021/QĐ-UBND 01/07/2021 Quy định xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh
92/2017/TT-BTC 18/09/2017 Về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
3073/QĐ-UBND 23/09/2015 Quy hoạch phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định trên địa bàn Hà Tĩnh
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH