Kế hoạch


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
222/SGTVT-TTr 31/01/2020 Kế hoạch Phòng chống tham nhũng năm 2020
139/SGTVT-KH 14/01/2020 Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
141/KH -SGTVT 14/01/2020 Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước
3180/SGTVT-VP 18/10/2019 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CCVC năm 2020
258/KH-SGTVT 27/01/2019 Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác và luân chuyển cán bộ năm 2019
1600/KH-SGTVT-TTr 10/06/2018 Kế hoạch Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020
724/QĐ-SGTVT-TĐ 22/03/2018 Kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng KHCN sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong ngành GTVT 2018
183/SGTVT-KH 21/01/2018 Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018
136/KH-SGTVT 15/01/2018 Kế hoach theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018
93/KH-SGTVT 10/01/2018 Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng 2018
  1 2 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH