Kết quả xử lý VPHC
Tập huấn nghiệp vụ cho các học viên làm công tác đảm bảo trật tự ATGT

Tập huấn nghiệp vụ cho các học viên làm công tác đảm bảo trật tự ATGT

18-06-2018
Sáng 15/6, Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 cho hơn 200 cán bộ làm công tác tham mưu, trực tiếp bảo đảm ATGT trong toàn tỉnh.