Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Kiểm tra chất lượng mặt đường BTXM theo cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 27-09-2019 08:14
268 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 15/1/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước trên hệ thống đường giao thông

. . . . .