Từ ngày : 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

 • Thứ 2 Ngày 14/10/2019

  07:00 tại Văn phòng Tỉnh ủy

  Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh (GM826)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
  07:00 tại Hà Nội

  Đi công tác


  Thành phần: PGĐ Bùi Đức Đại
  13:00 tại Trung tâm Công báo - Tin học

  Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về kinh tế tập thể (GM384)


  Thành phần: PGĐ Nguyễn Việt Thắng
  14:00 tại Hà Nội

  Đi công tác


  Thành phần: PGĐ Bùi Đức Đại
 • Thứ 3 Ngày 15/10/2019

  07:30 tại Trụ sở Ban tiếp công dân

  Phiên tiếp dân định kỳ tháng 10/2019 (GM828)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
  07:00 tại Hà Nội

  Đi công tác (GM1166)


  Thành phần: PGĐ Bùi Đức Đại
  14:30 tại Trụ sở Ban tiếp công dân

  Phiên tiếp dân định kỳ tháng 10/2019 (GM828)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
  14:00 tại Hà Nội

  Đi công tác (GM1166)


  Thành phần: PGĐ Bùi Đức Đại
 • Thứ 4 Ngày 16/10/2019

  08:00 tại Văn phòng Tỉnh ủy

  Nghe báo cáo rà soát quy hoạch tỉnh và bàn về công tác cán bộ (GM829)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
 • Thứ 5 Ngày 17/10/2019

  07:30 tại Hội trường tầng II

  Làm việc với Đoàn kiểm tra Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh


  Thành phần: PGĐ Nguyễn Việt Thắng
 • Thứ 6 Ngày 18/10/2019

  09:00 tại Văn phòng UBND tỉnh

  Làm việc với Tập đoàn Pacific Consultants (Nhật Bản) (KH390)


  Thành phần: PGĐ Nguyễn Việt Thắng
 • Thứ 7 Ngày 19/10/2019

 • Chủ nhật Ngày 20/10/2019

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Chủ nhật

Ngày 20-10-2019