Từ ngày : 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 06/07/2020

  • Thứ 3 Ngày 07/07/2020

  • Thứ 4 Ngày 08/07/2020

  • Thứ 5 Ngày 09/07/2020

  • Thứ 6 Ngày 10/07/2020

  • Thứ 7 Ngày 11/07/2020

  • Chủ nhật Ngày 12/07/2020

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ năm

Ngày 09-07-2020