Từ ngày : 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

 • Thứ 2 Ngày 18/02/2019

 • Thứ 3 Ngày 19/02/2019

 • Thứ 4 Ngày 20/02/2019

  14:00 tại Văn phòng Tỉnh ủy

  Hội nghị triển khai Đề án mỗi xã một sản phẩm năm 2019 (GM658)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
 • Thứ 5 Ngày 21/02/2019

 • Thứ 6 Ngày 22/02/2019

 • Thứ 7 Ngày 23/02/2019

 • Chủ nhật Ngày 24/02/2019

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ hai

Ngày 18-02-2019