Từ ngày : 15/04/2019 đến ngày 21/04/2019

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

 • Thứ 2 Ngày 15/04/2019

 • Thứ 3 Ngày 16/04/2019

 • Thứ 4 Ngày 17/04/2019

  07:00 tại Hà Nội

  Đi công tác


  Thành phần: PGĐ Nguyễn Việt Thắng
  14:00 tại Hà Nội

  Đi công tác


  Thành phần: PGĐ Nguyễn Việt Thắng
 • Thứ 5 Ngày 18/04/2019

 • Thứ 6 Ngày 19/04/2019

 • Thứ 7 Ngày 20/04/2019

  17:00 tại Xã Thạch Trung

  Lễ khởi công Bệnh viện Đa khoa Quốc tế TTH thành phố Hà Tĩnh (KH138)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
  18:00 tại Quảng trường TP Hà Tĩnh

  Lễ khánh thành Quảng trường thành phố Hà Tĩnh (KH138)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
  20:00 tại Trung tâm VH-ĐA tỉnh

  Lễ công bố Quyết định công nhận thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II (KH138)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
 • Chủ nhật Ngày 21/04/2019

  08:30 tại Huyện Vũ Quang

  Lễ khánh thành Nhà máy gỗ MDF, HDF Vũ Quang (KH138)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
17:00

Lễ khởi công Bệnh viện Đa khoa Quốc tế TTH thành phố Hà Tĩnh (KH138)

GĐ Lương Phan Kỳ Xã Thạch Trung
18:00

Lễ khánh thành Quảng trường thành phố Hà Tĩnh (KH138)

GĐ Lương Phan Kỳ Quảng trường TP Hà Tĩnh
20:00

Lễ công bố Quyết định công nhận thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II (KH138)

GĐ Lương Phan Kỳ Trung tâm VH-ĐA tỉnh

Thứ bảy

Ngày 20-04-2019