Từ ngày : 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

 • Thứ 2 Ngày 09/12/2019

  13:50 tại Trung tâm Công báo - Tin học

  Lễ khai trương trực tuyến Cổng dịch vụ công quốc gia (GM461)


  Thành phần: PGĐ Nguyễn Việt Thắng
  14:00 tại UBND Huyện Can Lộc

  Hội nghị thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh (TB06)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
 • Thứ 3 Ngày 10/12/2019

  08:00 tại Thanh tra tỉnh

  Làm việc với Đoàn Công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (GM214)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ; PGĐ Bùi Đức Đại
  16:15 tại Văn phòng UBND tỉnh

  Làm việc với Đoàn công tác Quản lý Dự án của ADB về Dự án BIIG2 (GM460)


  Thành phần: PGĐ Bùi Đức Đại
  14:00 tại Thanh tra tỉnh

  Làm việc với Đoàn Công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (GM214)


  Thành phần: PGĐ Bùi Đức Đại
  14:00 tại UBND Huyện Hương Sơn

  Dự thảo luận tổ Đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp (GM288)


  Thành phần: PGĐ Phan Văn Trung
 • Thứ 4 Ngày 11/12/2019

  07:30 tại Hà Nội

  Đi công tác (GM463)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
  13:30 tại Hà Nội

  Đi công tác (GM463)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
 • Thứ 5 Ngày 12/12/2019

  07:30 tại Hà Nội

  Đi công tác (GM463)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
  08:00 tại Hội trường tầng II

  Họp thống nhất nội dung xử lý kiến nghị của các doanh nghiệp về đấu nối vào Quốc lộ 1 đoạn tránh TP Hà Tĩnh


  Thành phần: PGĐ Phan Văn Trung
  13:30 tại Hà Nội

  Đi công tác (GM463)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
 • Thứ 6 Ngày 13/12/2019

  08:00 tại Văn phòng UBND tỉnh

  Họp HĐND tỉnh (GM735)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
  07:30 tại Hội trường tầng II

  Làm việc với Đoàn công tác Sở GTVT Cao Bằng


  Thành phần: Ban Giám đốc; Trưởng các phòng, ban, đơn vị
  14:00 tại Văn phòng UBND tỉnh

  Họp HĐND tỉnh (GM735)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
 • Thứ 7 Ngày 14/12/2019

  07:30 tại Văn phòng UBND tỉnh

  Họp HĐND tỉnh (GM735)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
  13:30 tại Văn phòng UBND tỉnh

  Họp HĐND tỉnh (GM735)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
 • Chủ nhật Ngày 15/12/2019

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
08:00

Họp HĐND tỉnh (GM735)

GĐ Lương Phan Kỳ Văn phòng UBND tỉnh
07:30

Làm việc với Đoàn công tác Sở GTVT Cao Bằng

Ban Giám đốc; Trưởng các phòng, ban, đơn vị Hội trường tầng II
14:00

Họp HĐND tỉnh (GM735)

GĐ Lương Phan Kỳ Văn phòng UBND tỉnh

Thứ sáu

Ngày 13-12-2019