Từ ngày : 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

 • Thứ 2 Ngày 10/12/2018

 • Thứ 3 Ngày 11/12/2018

  08:00 tại Văn phòng UBND tỉnh

  Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII (GM195)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
  07:30 tại Hà Nội

  Đi công tác


  Thành phần: PGĐ Bùi Đức Đại
  14:00 tại Văn phòng UBND tỉnh

  Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII (GM195)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
  14:00 tại Hà Nội

  Đi công tác


  Thành phần: PGĐ Bùi Đức Đại
 • Thứ 4 Ngày 12/12/2018

  08:00 tại Văn phòng UBND tỉnh

  Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII (GM195)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
  14:00 tại Văn phòng UBND tỉnh

  Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII (GM195)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
 • Thứ 5 Ngày 13/12/2018

  08:00 tại Văn phòng UBND tỉnh

  Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII (GM195)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
  14:00 tại Văn phòng UBND tỉnh

  Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII (GM195)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
 • Thứ 6 Ngày 14/12/2018

  14:00 tại Trung tâm Công báo - Tin học

  Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu họp tập chuyên đề năm 2019


  Thành phần: Ban Giám đốc
 • Thứ 7 Ngày 15/12/2018

  14:00 tại Trung tâm VH-ĐA tỉnh

  Lễ Kỷ niệm 240 năm ngày sinh và 160 năm ngày mất danh nhân Nguyễn Công Trứ


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
 • Chủ nhật Ngày 16/12/2018

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
08:00

Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII (GM195)

GĐ Lương Phan Kỳ Văn phòng UBND tỉnh
14:00

Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII (GM195)

GĐ Lương Phan Kỳ Văn phòng UBND tỉnh

Thứ tư

Ngày 12-12-2018