Từ ngày : 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

 • Thứ 2 Ngày 13/08/2018

 • Thứ 3 Ngày 14/08/2018

  07:00 tại Hà Nội

  Đi công tác


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
  14:00 tại Hà Nội

  Đi công tác


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
 • Thứ 4 Ngày 15/08/2018

  14:30 tại UBND Thành phố

  Thông qua đồ án Quy hoạch phân khu phường Hà Huy Tập


  Thành phần: PGĐ Phan Văn Trung
  14:30 tại UBND TX Kỳ Anh

  Họp giao ban về công tác bồi thường, GPMB trên địa bàn thị xã Kỳ Anh


  Thành phần: PGĐ Bùi Đức Đại
 • Thứ 5 Ngày 16/08/2018

  06:40 tại Tại hiện trường

  Kiểm tra công tác GPMB Dự án nâng cấp, cải tạo QL15B, QL8 và Dự án nâng cấp tuyến đường ven biển đoạn Nghi Xuân - Lộc Hà


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
  07:30 tại Huyện Hương Sơn; Đức Thọ; TX Hồng Lĩnh

  Kiểm tra thực địa tại một số giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất, khu vực mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh


  Thành phần: PGĐ Bùi Đức Đại
  14:00 tại Văn phòng UBND tỉnh

  Hội nghị Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng


  Thành phần: PGĐ Phan Văn Trung
  14:15 tại Văn phòng UBND tỉnh

  Họp về công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh


  Thành phần: PGĐ Nguyễn Việt Thắng
  14:00 tại TP Hà Tĩnh; Thạch Hà

  Kiểm tra thực địa tại một số giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất, khu vực mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh


  Thành phần: PGĐ Bùi Đức Đại
 • Thứ 6 Ngày 17/08/2018

 • Thứ 7 Ngày 18/08/2018

 • Chủ nhật Ngày 19/08/2018

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
06:40

Kiểm tra công tác GPMB Dự án nâng cấp, cải tạo QL15B, QL8 và Dự án nâng cấp tuyến đường ven biển đoạn Nghi Xuân - Lộc Hà

GĐ Lương Phan Kỳ Tại hiện trường
07:30

Kiểm tra thực địa tại một số giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất, khu vực mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh

PGĐ Bùi Đức Đại Huyện Hương Sơn; Đức Thọ; TX Hồng Lĩnh
14:00

Hội nghị Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

PGĐ Phan Văn Trung Văn phòng UBND tỉnh
14:15

Họp về công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh

PGĐ Nguyễn Việt Thắng Văn phòng UBND tỉnh
14:00

Kiểm tra thực địa tại một số giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất, khu vực mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh

PGĐ Bùi Đức Đại TP Hà Tĩnh; Thạch Hà

Thứ năm

Ngày 16-08-2018