Từ ngày : 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

 • Thứ 2 Ngày 17/06/2019

 • Thứ 3 Ngày 18/06/2019

  07:30 tại Văn phòng UBND tỉnh

  Họp Uỷ ban nhân dân tỉnh (GM199)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
 • Thứ 4 Ngày 19/06/2019

  14:30 tại Văn phòng UBND tỉnh

  Họp nghe báo cáo các nội dung về dự án Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu tại Khu kinh tế Vũng Áng và giao ban nội bộ (GM62)


  Thành phần: PGĐ Phan Văn Trung
 • Thứ 5 Ngày 20/06/2019

 • Thứ 6 Ngày 21/06/2019

  15:15 tại Văn phòng Tỉnh ủy

  Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để thực hiện quy trình rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ (GM745)


  Thành phần: GĐ Lương Phan Kỳ
 • Thứ 7 Ngày 22/06/2019

 • Chủ nhật Ngày 23/06/2019

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ năm

Ngày 20-06-2019