Từ ngày : 21/06/2021 đến ngày 27/06/2021

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 21/06/2021

  • Thứ 3 Ngày 22/06/2021

  • Thứ 4 Ngày 23/06/2021

  • Thứ 5 Ngày 24/06/2021

  • Thứ 6 Ngày 25/06/2021

  • Thứ 7 Ngày 26/06/2021

  • Chủ nhật Ngày 27/06/2021

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ năm

Ngày 24-06-2021