DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 107 thủ tục / 8 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
16 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ được giao quản lý Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
17 Cấp giấy phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ được giao quản lý Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
18 Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe KDVT hàng hóa, xe KDVT hành khách theo tuyến cố định, xe KDVT hành khách bằng xe buýt. Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
19 Cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
20 Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường tỉnh và Quốc lộ được giao quản lý. Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
21 Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
22 Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép hết hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
23 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
24 Đăng ký biểu trưng (logo) đơn vị vận tải bằng xe taxi, màu sơn đặc trưng đối với đơn vị xe buýt Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
25 Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe KDVT hàng hóa, xe KDVT hành khách theo tuyến cố định, xe KDVT hành khách bằng xe buýt. Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
26 Cấp lại phù hiệu Xe nội bộ Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
27 Giảm số chuyến chạy xe vận tải hành khách trên tuyến cố định Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
28 Gia hạn chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và Quốc lộ Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
29 Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh và quốc lộ được giao quản lý đang khai thác. Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
30 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh và quốc lộ ủy thác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
  ... 1 2 3 4 5 ...