DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 102 thủ tục / 7 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
31 Sang tên chủ sở hữu trong cùng một tỉnh, thành phố Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
32 Cấp lại giấy đăng ký xe máy chuyên dùng bị mất giấy đăng ký hoặc biển số Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
33 Cấp giấy đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu không có chứng từ gốc hoặc mất toàn bộ hồ sơ di chuyển Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
34 Cấp giấy đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
35 Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
36 Cấp Giấy phép liên vận quốc tế Việt - Lào Đối với phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
37 Cấp giấy phép liên vận quốc tế Việt – Lào đối với phương tiện phi thương mại và phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
38 Công bố lại bến xe khách vào khai thác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
39 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
40 Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
41 Cấp mới, cấp lại phù hiệu “Xe đầu kéo” Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
42 Cấp mới, cấp lại phù hiệu “Xe buýt” Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
43 Cấp mới, cấp lại phù hiệu “Xe trung chuyển” Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
44 Cấp mới, cấp lại Biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
45 Cấp mới, cấp lại phù hiệu xe Taxi Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
  ... 1 2 3 4 5 6 ...