DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 107 thủ tục / 8 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
31 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh và quốc lộ ủy thác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
32 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh và quốc lộ ủy thác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
33 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, xe bánh xích tự hành trên đường bộ Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
34 Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình giao thông Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
35 Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
36 Xác nhận xe thuộc đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
37 Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
38 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
39 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
40 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
41 Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
42 Cấp Giấy phép liên vận quốc tế Việt - Lào cho phương tiện Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
43 Công bố lại bến xe khách vào khai thác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
44 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
45 Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
  ... 1 2 3 4 5 6 ...