DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 102 thủ tục / 7 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
76 Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
77 Cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
78 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường tỉnh và quốc lộ được giao quản lý. Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
79 Cấp giấy phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh và quốc lộ ủy thác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
  ... 3 4 5 6 7 8 9 ...