Nghị định


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
43/2023/NĐ-CP 30/06/2023 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra
24/2023/nđ-cp 14/05/2023 Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
63/2023/NĐ-CP 21/02/2023 nghị định kiểm định chất lượng đầu vào công chức
02/2023/NĐ-CP 01/02/2023 Nghị định tài nguyên nước
104/2022/NĐ-CP 27/02/2023 Sửa đổi bổ sung liên quan đến sổ hộ khẩu
111/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Hợp đồng đối với công việc trong cơ quan hành chính nhà nước
56/2022/NĐ-CP 23/08/2022 Quy định Chức năng nhiệm vụ của Bộ GTVT
55/2022/NĐ-CP 30/08/2022 Quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp dân
117/2021/nđ-cp 21/12/2021 Nghị định số 117/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
50/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
  2 3 4 5 6
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH