Nghị định


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
56/2022/NĐ-CP 24/08/2022 Quy định Chức năng nhiệm vụ của Bộ GTVT
55/2022/NĐ-CP 31/08/2022 Quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp dân
117/2021/nđ-cp 22/12/2021 Nghị định số 117/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
50/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
136/2020/NĐ-CP 24/11/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
124/2020/NĐ-CP 04/11/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều luật khiếu nại
79/2020/NĐ-CP 26/08/2020 Nghị định này quy định phụ cấp đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên
63/2019/NĐ-CP 11/07/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định 59 quy định chi tiết thi hành Luật phòng chống tham nhũng
  2 3
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH