Nghị quyết


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
114/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
130/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
70/2017/NQ-HĐND 13/12/2017 Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
70/2017/NQ-HĐND 12/12/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH