Trang chủ Quyết định

QĐ vv ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 20-09-2020 23:00
89 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .