Quyết định


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
15/2023/QĐ-UBND 01/01/1970 Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
15/2023/QĐ-UBND 01/03/2023 Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
2629/QĐ-UBND 27/02/2023 Kế hoạch cchc năm 2023 của tỉnh
01/2023/QĐ-UBND 27/02/2023 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động bãi đỗ xe trên trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2021/QĐUBND ngày 22 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh
224/QĐ-UBND 27/02/2023 Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành
337/QĐ-UBND 27/02/2023 Về việc công nhận các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh trật tự” năm 2022
58/QĐ-HĐ 16/08/2022 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
21/ 2021/QĐ-UBND 12/05/2021 Phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây dựng, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
18/ 2021/QĐ-UBND 14/04/2021 Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
28/ 2021/QĐ-UBND 21/06/2021 Ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  2 3 4 5 6
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH