SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

login Cổng Sở Lịch trực Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...

LỊCH TRONG TUẦN

Tuần trước Tuần thứ 27 năm 2024
Từ ngày : 01/07/2024 đến ngày 07/07/2024
Tuần kế tiếp
Ngày bắt đầu Giờ bắt đầu Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
01/07/2024
Thứ 2
02/07/2024
Thứ 3
03/07/2024
Thứ 4
04/07/2024
Thứ 5
05/07/2024
Thứ 6
06/07/2024
Thứ 7
07/07/2024
Chủ nhật