SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

login Cổng Sở Lịch trực Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...

LỊCH TRONG TUẦN

Tuần trước Tuần thứ 49 năm 2021
Từ ngày : 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021
Tuần kế tiếp
Ngày bắt đầu Giờ bắt đầu Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
29/11/2021
Thứ 2
30/11/2021
Thứ 3
08:00
Họp giao ban UBND tỉnh (GM637)
GĐ Lương Phan Kỳ
Văn phòng UBND tỉnh
01/12/2021
Thứ 4
02/12/2021
Thứ 5
03/12/2021
Thứ 6
04/12/2021
Thứ 7
05/12/2021
Chủ nhật