SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

login Cổng Sở Lịch trực Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...

LỊCH TRONG TUẦN

Tuần trước Tuần thứ 49 năm 2022
Từ ngày : 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022
Tuần kế tiếp
Ngày bắt đầu Giờ bắt đầu Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
28/11/2022
Thứ 2
14:00
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh họp cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền (GM603)
GĐ Trần Quang Tuấn
Văn phòng UBND tỉnh
29/11/2022
Thứ 3
14:00
Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Làm việc với Cục Thuế; Sở Tài chính (GM41)
GĐ Trần Quang Tuấn
Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh
30/11/2022
Thứ 4
14:00
Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp Tìm kiếm cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển Hà Tĩnh giai đoạn 2014-2022 (GM1273)
PGĐ Nguyễn Việt Thắng
Cảng vụ Hàng Hải
01/12/2022
Thứ 5
02/12/2022
Thứ 6
03/12/2022
Thứ 7
04/12/2022
Chủ nhật