SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

login Cổng Sở Lịch trực Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...

LỊCH TRONG TUẦN

Tuần trước Tuần thứ 26 năm 2021
Từ ngày : 21/06/2021 đến ngày 27/06/2021
Tuần kế tiếp
Ngày bắt đầu Giờ bắt đầu Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
21/06/2021
Thứ 2
08:00
Làm việc với Tổ công tác hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng
PGĐ Phan Văn Trung
Văn phòng UBND tỉnh
14:00
Dự Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19
GĐ Lương Phan Kỳ
Trung tâm công báo-tin học
22/06/2021
Thứ 3
16:00
Họp nghe và cho ý kiến về Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thống nhất một số nội dung trọng tâm
GĐ Lương Phan Kỳ
Văn phòng Tỉnh ủy
23/06/2021
Thứ 4
07:30
Họp để nghe tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp giữa năm 2021.
GĐ Lương Phan Kỳ
Văn phòng UBND tỉnh
24/06/2021
Thứ 5
16:30
Họp xem xét, sử dụng nguồn vốn chưa sử dụng hết tại Tiểu dự án tỉnh Hà Tĩnh, thuộc Dự án khắc phục hậu quả thiên tai các tỉnh miền Trung
PGĐ Phan Văn Trung
Văn phòng UBND tỉnh
25/06/2021
Thứ 6
07:30
Tham dự Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
GĐ Lương Phan Kỳ
Văn phòng UBND tỉnh
14:30
Họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021
GĐ Lương Phan Kỳ
Văn phòng Tỉnh ủy
26/06/2021
Thứ 7
27/06/2021
Chủ nhật