SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH

Cổng Sở Đăng nhập Lịch tuần Lịch làm việc Home Loading...

LỊCH TRONG TUẦN

Tuần trước Tuần thứ 38 năm 2020
Từ ngày : 14/09/2020 đến ngày 20/09/2020
Tuần kế tiếp
Ngày bắt đầu Giờ bắt đầu Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
14/09/2020
Thứ 2
07:30
Tham dự Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII
GĐ Lương Phan Kỳ
Văn phòng UBND tỉnh
15/09/2020
Thứ 3
09:00
Dự buổi kiểm tra đánh giá định kỳ hàng năm
PGĐ Nguyễn Việt Thắng
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3804D
07:30
Tham dự phiên tiếp dân tháng 9/2020
GĐ Lương Phan Kỳ
Trụ sở Ban tiếp công dân
14:30
Tham dự phiên tiếp dân tháng 9/2020
GĐ Lương Phan Kỳ
Văn phòng Tỉnh ủy
16/09/2020
Thứ 4
17/09/2020
Thứ 5
14:00
Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030
PGĐ Phan Văn Trung
Văn phòng UBND tỉnh
14:30
Họp Tổ công tác thực hiện kiểm tra, đôn đốc giải quyết thủ tục hành chính các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh
PGĐ Bùi Đức Đại
Văn phòng UBND tỉnh
18/09/2020
Thứ 6
08:00
Tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam
PGĐ Nguyễn Việt Thắng
Bộ CHQS tỉnh
19/09/2020
Thứ 7
20/09/2020
Chủ nhật