Lịch làm việc Sở Giao thông vận tải
   
Home
Thứ sáu, ngày 18-09-2020
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
08:00

Tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam

PGĐ Nguyễn Việt Thắng Bộ CHQS tỉnh
Tháng 9 năm 2020
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Văn phòng
Có 8 nhiệm vụ sắp hết hạn
26 42.31% (11/26) 15.38% (4/26) 42.31% (11/26)
Phòng Kế hoạch-Tài chính
9 77.78% (7/9) 11.11% (1/9) 11.11% (1/9)
Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái
7 71.43% (5/7) 28.57% (2/7) 0% (0/7)
Phòng Quản lý KCHT&ATGT
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
13 38.46% (5/13) 30.77% (4/13) 30.77% (4/13)
Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông
Có 1 nhiệm vụ sắp hết hạn
34 82.35% (28/34) 17.65% (6/34) 0% (0/34)
Thanh tra Sở
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
15 80% (12/15) 20% (3/15) 0% (0/15)