Thông báo


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
887/TTr-SGTVT-VP 06/04/2018 Thông báo nội dung Hội nghị giao ban T2.3 2018
704/SGTVT-KH 22/03/2018 Thông báo lịch xét duyệt quyết toán 2017
454/SGTVT-VT 23/02/2018 Về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định
290/TB-SGTVT-VP 07/02/2017 Thông báo nội dung hội nghị giao ban thời gian trước trong Tết 2017
3929/SGTVT-PQLPT&NL 01/11/2016 Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định
3498/SGTVT-VT 10/10/2016 Về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến
3294/SGTVT-VT 27/09/2016 Về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến
3191/SGTVT-VT 21/09/2016 Về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến
3127/SGTVT-VT 15/09/2016 Về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến
3117/SGTVT-VT 15/09/2016 Về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố địnhề việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH