Thông báo


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
448/SGTVT-QLPTNL 23/02/2021 Thông báo Về một số quy định liên quan đến công tác đào tạo Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
03/06/2020 Thông báo tiêp nhận hồ sơ cấp lại đăng ký xe máy chuyên dùng
1972/SGTVT-QLPTNL 19/06/2020 Thông báo phù hiệu xe không còn giá trị sử dụng
1972/SGTVT-QLPTNL 19/06/2020 Thông báo phù hiệu xe không còn giá trị sử dụng
1025/SGTVT-QLPTNL 13/04/2020 Thông báo thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiên kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
825/SGTVT-QLPT&NL 27/03/2020 Về việc tạm hoãn các kỳ sát hạch lái xe
624/SGTVT-QLPTNL 12/03/2020 Thông báo lộ trình thực hiện Thông tư 38/2019
3143/TB-SGTVT 15/10/2019 Thông báo đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải
1190/SGTVT-VP 07/05/2019 Báo cáo thực trạng ban hành văn bản kiểm soát quyền lực và thi hành pháp luật về kiểm soát quyền lực
905/TB-SGTVT 11/04/2019 Thông báo nội dung Hội nghị giao ban Tháng 3 năm 2019
  2 3 4 5 6
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH