Thông báo


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
2731/SGTVT-VT 01/10/2018 Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến
2730/TB-SGTVT 01/10/2018 Thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết
887/TTr-SGTVT-VP 05/04/2018 Thông báo nội dung Hội nghị giao ban T2.3 2018
704/SGTVT-KH 21/03/2018 Thông báo lịch xét duyệt quyết toán 2017
454/SGTVT-VT 22/02/2018 Về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định
290/TB-SGTVT-VP 06/02/2017 Thông báo nội dung hội nghị giao ban thời gian trước trong Tết 2017
3929/SGTVT-PQLPT&NL 31/10/2016 Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định
3498/SGTVT-VT 09/10/2016 Về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến
3294/SGTVT-VT 26/09/2016 Về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến
3191/SGTVT-VT 20/09/2016 Về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến
  1 2 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH