Thông báo


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
03/06/2020 Thông báo tiêp nhận hồ sơ cấp lại đăng ký xe máy chuyên dùng
1972/SGTVT-QLPTNL 19/06/2020 Thông báo phù hiệu xe không còn giá trị sử dụng
1972/SGTVT-QLPTNL 19/06/2020 Thông báo phù hiệu xe không còn giá trị sử dụng
1025/SGTVT-QLPTNL 13/04/2020 Thông báo thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiên kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
825/SGTVT-QLPT&NL 27/03/2020 Về việc tạm hoãn các kỳ sát hạch lái xe
624/SGTVT-QLPTNL 12/03/2020 Thông báo lộ trình thực hiện Thông tư 38/2019
3143/TB-SGTVT 15/10/2019 Thông báo đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải
1190/SGTVT-VP 07/05/2019 Báo cáo thực trạng ban hành văn bản kiểm soát quyền lực và thi hành pháp luật về kiểm soát quyền lực
905/TB-SGTVT 11/04/2019 Thông báo nội dung Hội nghị giao ban Tháng 3 năm 2019
924/BC-SGTVT 11/04/2019 Báo cáo tổng kết 10 thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Bộ Chính trị
  1 2 3 4 5 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH