Thông báo


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
210/SGTVT-VT 03/11/2023 Thông báo mức thu Lệ phí đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
12/10/2023 Thông báo Về việc chủ sở hữu xe máy chuyên dùng mất Hồ sơ đăng ký
2544/SGTVT-TTr 15/12/2022 Thông báo Kết luận thanh tra, kiểm tra công vụ
3753/SGTVT-QLPT&NL 19/10/2021 Về việc thông báo tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Tĩnh
448/SGTVT-QLPTNL 22/02/2021 Thông báo Về một số quy định liên quan đến công tác đào tạo Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
02/06/2020 Thông báo tiêp nhận hồ sơ cấp lại đăng ký xe máy chuyên dùng
1972/SGTVT-QLPTNL 18/06/2020 Thông báo phù hiệu xe không còn giá trị sử dụng
1972/SGTVT-QLPTNL 18/06/2020 Thông báo phù hiệu xe không còn giá trị sử dụng
1025/SGTVT-QLPTNL 12/04/2020 Thông báo thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiên kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
825/SGTVT-QLPT&NL 27/03/2020 Về việc tạm hoãn các kỳ sát hạch lái xe
  2 3 4 5 6
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH