Thông tin cần biết
Quy định kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm thu gia cố nền đất yếu sử dụng hệ thống CMS theo phương pháp MITS

Quy định kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm thu gia cố nền đất yếu sử dụng hệ thống CMS theo phương pháp MITS

03-12-2019
Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 2163/QĐ-BGTVT ngày 18/11/2019
Thi công đổ thử vật liệu bê tông mới để đúc cấu kiện mương thành mỏng bằng bê tông cát mặn, bê tông tro bay

Thi công đổ thử vật liệu bê tông mới để đúc cấu kiện mương thành mỏng bằng bê tông cát mặn, bê tông tro bay

03-12-2019
Ngày 23/11/2019, Bộ Môn Vật liệu xây dựng, Trường Đại học GTVT phối hợp Sở Giao thông vận tải, sở Xây dựng, Sở Khoa học công nghệ, thực hiện đổ bê tông thí nghiệm cho mẫu bê tông cát mặn, bê tông tro bay
Sơ kết 07 năm công tác thi đua theo Cụm Thanh tra các Sở GTVT

Sơ kết 07 năm công tác thi đua theo Cụm Thanh tra các Sở GTVT

28-11-2019
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ GTVT, ngày 22 tháng 11 năm 2019, Thanh tra Bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 07 năm công tác thi đua theo Cụm Thanh tra các Sở GTVT (2012-2019) tại Phú Thọ
  1 2 3 4 5 ...