Trang chủ Thông tư

Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu

Đăng ngày 30-09-2021 00:00
20 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
Cùng chuyên mục