Cấp lại giấy phép lái xe
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (Số 02A - Đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh).
Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc mạng điện tử thì Trung tâm thông báo bằng văn bản cho cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm.
- Bước 2: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về cơ quan chuyên môn theo ngành, lĩnh vực để giải quyết theo quy định.
- Bước 3: Đến hẹn, Trung tâm hành chính công Tỉnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua mạng điện tử (Địa chỉ http://gplx.gov.vn)
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm:

1. Trường hợp Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe (Phụ lục 19 tại Thông tư số 12/2017/TT- BGTVT ngày 15/4/2017);

- Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có);

- Giấy khám sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp đổi GPLX hạng A1, A2, A3.

2. Trường hợp Giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe (Phụ lục 19 tại Thông tư số 12/2017/TT- BGTVT ngày 15/4/2017);

- Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có);

- Giấy khám sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp đổi GPLX hạng A1, A2, A3.

3. Trường hợp Giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe (Phụ lục 19 tại Thông tư số 12/2017/TT- BGTVT ngày 15/4/2017);

- Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có);

- Giấy khám sức khoẻ của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp đổi GPLX hạng A1, A2, A3.

Khi đến thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe, người lái xe phải chụp ảnh trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép lái xe và phải xuất trình giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) để kiểm tra đối chiếu.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết:

Đối với GPLX bị mất: Sau 02 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với GPLX quá hạn: 01 ngày kể từ khi có quyết định trúng tuyển kỳ sát hạch.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép lái xe

Lệ phí

- Lệ phí cấp giấy phép lái xe: Mức phí 135.000 đ/giấy phép.

- Lệ phí thi lại Lý thuyết: 90.000 đồng/ lần dự thi.

- Lệ phí thi thực hành lái xe trong hình: 300.000 đồng/ lần dự thi.

- Lệ phí thi thực hành trên đường: 60.000 đồng/ lần dự thi.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại GPLX (Phụ lục 19 tại Thông tư số Thông tư số 12/2017/TT- BGTVT ngày 15/4/2017)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

* Các trường hợp được cấp lại Giấy phép lái xe.

Người có GPLX bị mất, nếu không phát hiện giấy phép lái xe đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, thì được cấp lại giấy phép lái xe.

* Các trường hợp không được cấp lại giấy phép lái xe:

- Giấy phép lái xe của ngành Giao thông vận tải nhưng không có trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe;

-  Người không đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật giao thông đường bộ 2008;
- Thông tư số 12/2017/TT- BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
- Thông tư số 188/2016/TT- BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng

Tài liệu đính kèm
[Trở về]