Cấp mới giấy phép lái xe
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện

1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ của Trung tâm Sát hạch Lái xe

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

 

 

    + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.   

2. Chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý vận tải PT&NL để giải quyết.

3. Xem xét thẩm định, xử lý hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Dự thảo   Quyết định trúng tuyển  trình lãnh đạo phòng xem xét.

   + Nếu hồ sơ không đủ điều kiện: Dự thảo Văn bản thông báo không đủ điều kiện cấp Giấy phép lái xe trình lãnh đạo phòng xem xét.

4. Phê duyệt Quyết định trúng tuyển.

5. Làm thủ tục phát hành văn bản .

6.Phòng Quản lý vận tải PT&NL in ấn GPLX  .

7. Chuyển kết quả cho trung tâm sát hạch lái xe để trả cho tổ chức, cá nhân.

8. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

  

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ của Trung tâm Sát hạch Lái xe

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm:

1. * Đối với người dự sát hạch lái xe lần đầu:

- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu BM.PTNL.34.01;

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

2. Đối với người học lái xe nâng hạng:

- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu BM.PTNL.34.01;

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

- Bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn theo mẫu BM.PTNL.34.02 và phải chịu trách nhiệm về nội dung khai trước pháp luật;

- Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, E (xuất trình bản chính khi kiểm tra hồ sơ dự sát hạch);

- Bản sao giấy phép lái xe (xuất trình bản chính khi dự sát hạch).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết: Không quá 01 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kỳ sát hạch ô tô; Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kỳ sát hạch mô tô.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép

Lệ phí

- Đối với GPLX ô tô: Lệ phí sát hạch lý thuyết: Mức phí 90.000 đồng/giấy phép; Lệ phí sát hạch thực hành: Mức lệ phí 360.000 đồng/giấy phép; Lệ phí cấp GPLX: Mức lệ phí 135.000 đồng/giấy phép.

- Đối với GPLX hạng A1:  Lệ phí sát hạch lý thuyết: Mức phí 40.000 đồng/giấy phép; Lệ phí sát hạch thực hành: Mức lệ phí 50.000 đồng/giấy phép; Lệ phí cấp GPLX: Mức lệ phí 135.000 đồng/giấy phép.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe (Phụ lục 7 tại Thông tư số 12/2017/TT- BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông Vận tải).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật giao thông đường bộ 2008; - Thông tư số 12/2017/TT- BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. - Thông tư số 188/2016/TT- BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Tài liệu đính kèm
[Trở về]