Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, xe bánh xích tự hành trên đường bộ
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện

Điều kiện thực hiện TTHC:

Chỉ cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ trong những trường hợp đặc biệt, khi không còn phương án vận chuyển nào khác hoặc không thể sử dụng chủng loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khác phù hợp để vận chuyển trên đường bộ.

Cách thức thực hiện

Cách thức thực hiện TTHC:

- Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - Số 02A - đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh;

- Qua Bưu điện;

- Qua hệ thống mạng điện tử (Địa chỉ http://dichvucong.hatinh.gov.vn).

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ theo mẫu BM.QLHT.01.01;

- Hoặc Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ theo mẫu Phụ lục 1, Phụ lục 2 Thông tư 46/2015/TT-BGTVT;

- Bản sao Giấy đăng ký xe hoặc Giấy đăng ký tạm thời đối với phương tiện mới nhận;

- Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; bản sao tính năng kỹ thuật của xe đối với phương tiện mới nhận (do nhà sản xuất gửi kèm theo xe);

- Phương án vận chuyển đối với trường hợp phải khảo sát đường bộ (nếu có), gồm các nội dung sau: thông tin về tuyến đường vận chuyển; thông tin về phương tiện vận chuyển; thông tin hàng hóa chuyên chở có xác nhận của chủ hàng, gồm các thông số kích thước về chiều dài, chiều rộng và chiều cao (D x R x C) mét; khối lượng, hình ảnh (nếu có); hợp đồng vận chuyển hoặc văn bản chỉ định đơn vị vận chuyển của chủ hàng hoặc đơn vị thuê vận chuyển;

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh, trường hợp yêu cầu bản sao thì kèm theo bản gốc để đối chiếu;

+ Nếu nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì quét (Scan) từ bản chính;

+ Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết: Không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

 

 

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Kết quả thực hiện TTHC

Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

Lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

Căn cứ pháp lý của TTHC

Quy trình xử lý công việc:

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Cán bộ TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2: Chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý KCHT&ATGT xử lý.

Bước 3:

Xem xét, thẩm định hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì dự thảo giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ trình lãnh đạo Phòng Quản lý KCHT&ATGT xem xét, ký nháy.

+ Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì dự thảo Văn bản thông báo không điều kiện cấp Giấy phép trình lãnh đạo phòng xem xét ký nháy.

Bước 4: Xem xét hồ sơ và ký nháy vào dự thảo kết quả thực hiện tại bước Bước 3.

Bước 5: Xem xét, ký duyệt văn bản trình ký của phòng Quản lý KCHT&ATGT.

Bước 6: Phát hành văn bản và chuyển kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Bước 7: Trả kết quả cho tổ chức cá nhân.

* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả theo mẫu 04 và chuyển sang Bộ phận TN&TKQ để gửi cho tổ chức, cá nhân.

Tài liệu đính kèm
[Trở về]