Gia hạn chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và Quốc lộ
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện

Cách thức thực hiện TTHC:

- Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - Số 02A - đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh;

- Qua Bưu điện;

- Qua hệ thống mạng điện tử (Địa chỉ http://dichvucong.hatinh.gov.vn).

Cách thức thực hiện

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Đơn đề nghị gia hạn chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường tỉnh và Quốc lộ.

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trường hợp yêu cầu bản sao thì kèm theo bản gốc để đối chiếu;

+ Nếu nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì quét (Scan) từ bản chính;

+ Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

Số lượng hồ sơ (Số lượng hồ sơ cần nộp): 01 (bộ).

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thời hạn giải quyết: Không quá 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời hạn giải quyết

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

Kết quả thực hiện TTHC

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

Lệ phí

Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan chấp thuận lần đầu, Chủ đầu tư công trình thiết yếu.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Kết quả giải quyết TTHC:

+ Đáp ứng yêu cầu: Văn bản gia hạn chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường tỉnh và Quốc lộ.

+ Không đáp ứng yêu cầu: Văn bản thông báo không đủ điều kiện gia hạn chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Quy trình xử lý công việc:

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Cán bộ TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủthì làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ,  thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2: Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý KCHT&ATGT xử lý

Bước 3: 

Xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì dự thảo Văn bản gia hạn chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường tỉnh và Quốc lộ trình lãnh đạo Phòng Quản lý KCHT&ATGT xem xét, ký nháy.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì dự thảo Văn bản thông báo lý không đủ điều kiện gia hạn chấp thuận trình lãnh đạo phòng xem xét ký nháy.

Bước 4: Xem xét hồ sơ và ký nháy vào dự thảo kết quả thực hiện tại bước 3.

Bước 5: Xem xét, ký duyệt văn bản trình ký của Phòng Quản lý KCHT&ATGT.

Bước 6: Phát hành văn bản và chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Bước 7: Trả kết quả cho tổ chức cá nhân.

* Trường hợp hồ sơ quá hạn xử lý, trong thời gian chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn xử lý, cơ quan giải quyết TTHC ban hành phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả  và chuyển sang Bộ phận TN&TKQ để gửi cho tổ chức, cá nhân.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ GTVT về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Tài liệu đính kèm
[Trở về]