DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 102 thủ tục / 7 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
16 Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và Quốc lộ ủy thác từ cấp IV trở xuống Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
17 Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
18 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh và quốc lộ ủy thác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
19 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh và quốc lộ ủy thác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
20 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh và quốc lộ ủy thác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
21 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, xe bánh xích tự hành trên đường bộ Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
22 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình giao thông Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
23 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
24 Xác nhận xe thuộc đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
25 Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
26 Đổi Giấy đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
27 Đăng ký lại xe máy chuyên dùng không thay đổi chủ sở hữu Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
28 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng không thay đổi chủ sở hữu Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
29 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng thay đổi chủ sở hữu Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
30 Xóa đăng ký xe máy chuyên dùng Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
  ... 1 2 3 4 5 ...