DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 107 thủ tục / 8 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
31 Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia- Lào - Việt Nam Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
32 Cấp giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
33 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Campuchia- Lào - Việt Nam Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
34 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
35 Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
36 Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
37 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
38 Cấp đổi Biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
39 Cấp lại Biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
40 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
41 Cấp lại Phù hiệu xe trung chuyển Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
42 Cấp phù hiệu Xe nội bộ Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
43 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
44 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ được giao quản lý Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
45 Cấp giấy phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ được giao quản lý Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
  ... 1 2 3 4 5 6 ...