DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 102 thủ tục / 7 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
46 Cấp mới, cấp lại Biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
47 Cấp mới, cấp lại phù hiệu xe Taxi Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
48 Ngừng khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
49 Bổ sung, thay thế xe khai thác trên tuyến cố định Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
50 Đăng ký khai thác tuyến VTKH cố định bằng xe ô tô Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
51 Cấp lại giấy phép do Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô bị mất hoặc bị hư hỏng Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
52 Cấp mới Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
53 Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động khi bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy chứng nhận Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
54 Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động khi có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
55 Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
56 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
57 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
58 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
59 Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
60 Cấp lại Giấy phép lái xe tập lái hoặc bổ sung xe tập lái Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
  ... 1 2 3 4 5 6 7 ...