DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 102 thủ tục / 7 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
61 Cấp Giấy phép lái xe tập lái Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
62 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
63 Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
64 Lập lại hồ sơ gốc bị mất Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
65 Cấp giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
66 Cấp lại giấy phép lái xe bị mất (quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên) Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
67 Cấp lại giấy phép lái xe bị mất (quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm) Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
68 Cấp lại giấy phép lái xe bị mất (còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng) Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
69 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
70 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
71 Đổi Giấy phép lái xe do ngành công an cấp từ ngày 01/08/1995 Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
72 Đổi Giấy phép lái xe mô tô do ngành công an cấp trước ngày 01/08/1995 Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
73 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ quốc phòng cấp Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
74 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
75 Tách giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
  ... 2 3 4 5 6 7 8 ...