DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 107 thủ tục / 8 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
91 Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
92 Lập lại hồ sơ gốc bị mất Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
93 Cấp mới giấy phép lái xe Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
94 Cấp lại giấy phép lái xe Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
95 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
96 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
97 Đổi Giấy phép lái xe do ngành công an cấp từ ngày 01/08/1995 Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
98 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ quốc phòng cấp Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
99 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
100 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
101 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
102 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
103 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
104 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
105 Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
  ... 4 5 6 7 8 9 10 ...