Tiêu chuẩn, Quy chuẩn


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
3148/QĐ-TCĐBVN 08/08/2022 Công bố TCCS 45 : 2022/TCĐBVN "Tường chống ồn đường ô tô – Yêu cầu thiết kế"
2648/QĐ-TCĐBVN 21/06/2022 Công bố TCCS 42 : 2022/TCĐBVN “Đường ô tô cao tốc - Thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng”
2506/QĐ-TCĐBVN 08/06/2022 Về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 41 : 2022/TCĐBVN "Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô đắp trên nền đất yếu"
6500/QĐ-TCĐBVN 28/12/2020 Về việc công bố tiêu chuẩn cơ sở
TCCS 01:2020/CĐTNĐ 20/08/2020 Bố trí báo hiệu đường thủy nội địa
TCCS 02:2020/CĐTNĐ 20/08/2020 Rà quét luồng, vật chướng ngại trên đường thủy nội địa
TCCS 02:2020/CĐTNĐ 20/08/2020 Bến thủy nội địa - Phân loại
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH