TIN MỚI NHẤT

Tin tiêu điểm

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 • Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức
 • Về việc báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 9 tháng đầu...
 • Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2022
 • Kết luận thanh tra
 • Kết luận thanh tra
 • Về việc cập nhật, bổ sung tính năng vào phần mềm quản lý Giấy phép...
 • Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm
 • Công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022
 • Về việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện đổi GPLX trực tuyến trên...
 • Báo cáo công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022
 • Về việc công bố lại bến xe khách Hà Tĩnh vào khai thác
 • Thực hiện việc kê khai tài sản, công khai bản kê khai tài sản thu...
 • Báo cáo tổng kết công tác thanh tra chuyên ngành năm 2021
 • Triển khai đánh giá, xếp loại năm 2021
 • Về việc thông báo tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an...
 • Về việc hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động vận tải đường bộ,...
 • Về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách trong thời gian...
 • Hướng dẫn việc di chuyển nguời và phương tiện ra/vào khu vực cách...
 • Triển khai sủ dụng phần mềm DVC trực tuyến đối với thủ tục đăng ký...
 • Về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện tháng hành động vì...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH