Văn bản của Tỉnh


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
38/2019/QĐ-UBND 28/06/2019 QĐ Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng
174/QĐ-UBND 14/01/2018 Quyết định khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017
104/QĐ-UBND 08/01/2018 Quyết định khen thưởng Sở GTVT năm 2017
108/QĐ-UBND 08/01/2018 Quyết định khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng giao thông nông thôn - miền núi năm 2017
01/CT-UBND 02/01/2018 Chỉ thị về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH năm 2018
70/2017/NQ-HĐND 12/12/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
92/2017/TT-BTC 17/09/2017 Về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
3212/QĐ-UBND 30/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020
37/2016/QĐ-UBND 03/08/2016 Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
158/TB-UBND 08/06/2016 Thông báo tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại Sở GTVT năm 2016
  1 2 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH