Văn bản của Tỉnh


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
114/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
130/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
38/2019/QĐ-UBND 28/06/2019 QĐ Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng
174/QĐ-UBND 14/01/2018 Quyết định khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017
104/QĐ-UBND 08/01/2018 Quyết định khen thưởng Sở GTVT năm 2017
108/QĐ-UBND 08/01/2018 Quyết định khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng giao thông nông thôn - miền núi năm 2017
01/CT-UBND 02/01/2018 Chỉ thị về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH năm 2018
70/2017/NQ-HĐND 13/12/2017 Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
70/2017/NQ-HĐND 12/12/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
92/2017/TT-BTC 17/09/2017 Về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
  1 2 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH