Văn bản của Sở


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
3333/QĐ-SGTVT 23/11/2018 QĐ thành lập hội đồng xét công nhận đề tài sáng kiến cấp cơ sở năm 2018
3181/BC-SGTVT 12/11/2018 Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018
3164/QĐ-SGTVT 08/11/2018 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp thu các loại phí và lệ phí
3163/BC-SGTVT 08/11/2018 Báo cáo Công tác bồi thường nhà nước năm 2018
3151/KL-SGTVT 07/11/2018 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hành khách bằng xe ô tô
3110/SGTVT-QLPTNL 02/11/2018 Giải đáp thắc mắc về việc cấp phù hiệu cho xe tải
3091/KL-SGTVT 01/11/2018 Kết luận kết quả thanh tra
2734/QĐ-SGTVT 02/10/2018 Quyết định thanh tra chuyên ngành việc chấp hành điều kiện KD vận tải
2731/SGTVT-VT 02/10/2018 Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến
2730/TB-SGTVT 02/10/2018 Thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết
  1 2 3 4 5 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH