Văn bản của Sở


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1273/QĐ-SGTVT 14/05/2018 Quyết định thành lập tổ kiểm tra công tác CCHC 2018
1215/KL-SGTVT-TTr 09/05/2018 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa
1074/SGTVT-TTr 23/04/2018 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KD vận tải hành khách bằng xe ô tô
1023/BC-SGTVT-VP 18/04/2018 Báo cáo kết quả thực hiện NĐ 145
1031/SGTVT-KH 18/04/2018 Báo cáo tổng kết việc huy động phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển
1035/SGTVT-VP 18/04/2018 Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 10
1015/SGTVT-TTr 17/04/2018 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa bằng xe ô tô tại Công ty Hải Đào
1014/SGTVT-TTr 17/04/2018 Báo cáo phòng chống tham nhũng tháng 4 năm 2018
1013/SGTVT-TTr 17/04/2018 Báo cáo công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo tháng 4 năm 2018
1006/BC-SGTVT 17/04/2018 Báo cáo khảo sát phục vụ công tác chuẩn bị thanh tra
  1 2 3 4 5 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH