Văn bản của Sở


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
2435/SGTVT-VP 29/07/2022 Về việc cập nhật, bổ sung tính năng vào phần mềm quản lý Giấy phép lái xe
1910/SGTVT-TTr 16/06/2022 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm
1898/SGTVT-VP 15/06/2022 Công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022
1827/SGTVT-QLPT&NL 10/06/2022 Về việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện đổi GPLX trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia và Cổng DVC trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh
1684/SGTVT-KH 02/06/2022 Báo cáo công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022
4603/qđ-sgtvt 01/01/2022 Về việc công bố lại bến xe khách Hà Tĩnh vào khai thác
4370/SGTVT-TTr 07/12/2021 Thực hiện việc kê khai tài sản, công khai bản kê khai tài sản thu nhập hằng năm, bổ sung năm 2021
4161/SGTVT-TTr 22/11/2021 Báo cáo tổng kết công tác thanh tra chuyên ngành năm 2021
4125/SGTVT-VP 18/11/2021 Triển khai đánh giá, xếp loại năm 2021
3753/SGTVT-QLPT&NL 20/10/2021 Về việc thông báo tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Tĩnh
  2 3 4 5 6
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH