Văn bản của Sở


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
4161/SGTVT-TTr 22/11/2021 Báo cáo tổng kết công tác thanh tra chuyên ngành năm 2021
4125/SGTVT-VP 18/11/2021 Triển khai đánh giá, xếp loại năm 2021
3753/SGTVT-QLPT&NL 20/10/2021 Về việc thông báo tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Tĩnh
3734/SGTVT-QLPT&NL 19/10/2021 Về việc hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
3259/SGTVT-QLPT&NL 23/09/2021 Về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Tĩnh
3196/SGTVT-QLPT&NL 20/09/2021 Hướng dẫn việc di chuyển nguời và phương tiện ra/vào khu vực cách ly, phong tỏa trên dịa bàn Hà Tĩnh
2120/SGTVT-VP 30/06/2021 Về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm 2021
2115/SGTVT-KH 30/06/2021 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình NTM 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2112/SGTVT-QLCL 30/06/2021 Báo cáo tổng kết tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2021
2110/SGTVT-VP 30/06/2021 Báo cáo công tác tự kiểm tra CCHC 6 tháng
  2 3 4 5 6
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH