Văn bản của Sở


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
210/SGTVT-VT 03/11/2023 Thông báo mức thu Lệ phí đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
182/TB-SGTVT 18/10/2023 Về việc thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá xe ô tô
12/10/2023 Thông báo Về việc chủ sở hữu xe máy chuyên dùng mất Hồ sơ đăng ký
305/QĐ-SGTVT 21/06/2023 QĐ Thành lập tổ kiểm tra cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2023
222/QĐ-SGTVT 08/05/2023 QĐ Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
187/QĐ-SGTVT 18/04/2023 QĐ Về việc Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải loại hình kinh doanhvận tải xe taxi đối với Công ty Cổ phẩn TMDV vận tải Lạc Hồng tại Hà Tĩnh
186/QĐ-SGTVT 18/04/2023 QĐ Về việc Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải loại hình kinh doanh vận tải theo hợp đồng đối với Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thiên Ân
183/QĐ-SGTVT 17/04/2023 QĐ Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở Giao thông vận tải
160/QĐ-SGTVT 05/04/2023 QĐ Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng đối với Công ty CPVT Du lịch Hà Tĩnh
10/KH-SGTVT 20/02/2023 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
  2 3 4 5 6
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH