Văn bản của Sở


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1931/KL-SGTVT 11/07/2018 Kết luận kết quả thanh tra Công ty vận tải Lạc Hồng
1835/SGTVT-TTr 03/07/2018 Kết luận Thanh tra
1727/SGTVT-VP 22/06/2018 Báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm
1730/QĐ-SGTVT-QLPT&NL 22/06/2018 Quyết định thu hồi phù hiệu
1599/SGTVT-TTr 11/06/2018 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hành khách bằng xe ô tô
1600/KH-SGTVT-TTr 11/06/2018 Kế hoạch Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020
1544/QĐ-SGTVT 07/06/2018 QĐ công bố công khai dự toán ngân sách NN kinh phí ủy quyền ngân sách TW năm 2018
1496/SGTVT-TTr 01/06/2018 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa tại Công ty TNHH TMVT Bảo Hùng
1403/QĐ-SGTVT 25/05/2018 Quyết định Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ quản lý và sử dụng tài sản công của Văn phòng Sở GTVT
1368/SGTVT-TTr 22/05/2018 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa
  1 2 3 4 5 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH