Văn bản của Sở


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1273/KL-SGTVT 14/05/2019 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa Công ty Hưng Nghiệp
1177/KL-SGTVT 06/05/2019 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa Công ty TN 1TV Thông Thúy
1087/KL-SGTVT 25/04/2019 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành vận tải hàng hóa bằng xe ô tô tại Công ty TNHH VT&KDVLXD Minh Quế
1002/KH-SGTVT 17/04/2019 Kết luận kết quả thanh tra Công ty CPXD Sơn Hả
902/QĐ-SGTVT 10/04/2019 Quyết định phê duyệt phương án tổ chức đảm bảo GT và huy động phương tiện phòng chống thiên tai 2019
854/KL-SGTVT 07/04/2019 Kết luận kết quả thanh tra Cty Hồng Phúc
795/KL-SGTVT 01/04/2019 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KD vận tải hàng hóa tại Công ty Khí hóa lỏng Nghệ An
794/KL-SGTVT 01/04/2019 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KD vận tải hàng hóa Cty Phương Trang
258/KH-SGTVT 27/01/2019 Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác và luân chuyển cán bộ năm 2019
3333/QĐ-SGTVT 22/11/2018 QĐ thành lập hội đồng xét công nhận đề tài sáng kiến cấp cơ sở năm 2018
  1 2 3 4 5 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH