Văn bản của Sở


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
479/KL-TTr-HC 21/07/2020 Thông báo kết luận thanh tra
03/06/2020 Thông báo tiêp nhận hồ sơ cấp lại đăng ký xe máy chuyên dùng
1972/SGTVT-QLPTNL 19/06/2020 Thông báo phù hiệu xe không còn giá trị sử dụng
1972/SGTVT-QLPTNL 19/06/2020 Thông báo phù hiệu xe không còn giá trị sử dụng
1714/SGTVT-VP 03/06/2020 Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020
1025/SGTVT-QLPTNL 13/04/2020 Thông báo thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiên kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
825/SGTVT-QLPT&NL 27/03/2020 Về việc tạm hoãn các kỳ sát hạch lái xe
624/SGTVT-QLPTNL 12/03/2020 Thông báo lộ trình thực hiện Thông tư 38/2019
133/KL-TTr-HC 24/02/2020 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hành khách bằng xe ô tô
104/KL-TTr-HC 11/02/2020 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành quy định về quản lý, kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và Quy chuẩn kỹ thuật
  1 2 3 4 5 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH