Văn bản của Sở


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
545/KL-TTr-HC 17/10/2019 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hành khách bằng xe ô tô
3139/QĐ-SGTVT 15/10/2019 Quyết định cử CB đi học lớp Thanh tra viên chính
3143/TB-SGTVT 15/10/2019 Thông báo đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải
525/KL-TTr-HC 04/10/2019 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hành khách bằng xe ô tô
494/KL-TTr-HC 23/09/2019 Kết luận thanh tra các điều kiện KD vận tải Cty TNHH Hồng Đức
2859/BC-SGTVT 18/09/2019 Báo cáo đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử 9 tháng đầu năm 2019
2808/QĐ-SGTVT 17/09/2019 Quyết định Ban hànhQuy định về xét nâng bậc lương trước thời hạn đỗi với CBCCVC
2620/SGTVT-QLVT 26/08/2019 Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định
2183 /SGTVT-QLCL 19/07/2019 V/v hướng dẫn một số giải pháp duy tu, sửa chữa khôi phục, cải thiện mặt đường giao thông trong xây dựng NTM.
2091/KL-SGTVT 11/07/2019 Kết luận Kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hành khách Công ty Mai Linh HT
  1 2 3 4 5 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH