Văn bản của Sở


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
2091/KL-SGTVT 11/07/2019 Kết luận Kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hành khách Công ty Mai Linh HT
1899/KL-SGTVT 24/06/2019 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành kinh doanh vận tải tại Công ty CP Rồng Việt
1712/SGTVT-TTr 14/06/2019 Kết luận kết quả thanh tra huyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT của Cty TNHH Ninh Huyền
1555/KL-SGTVT 04/06/2019 Kết luận Kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa tại Công ty TNHH Thanh Cảnh
1554/SGTVT-TTr 04/06/2019 Kết luận Kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa tại Công ty CP Nguyễn Hưng
1462/QĐ-SGTVT 28/05/2019 Quyết định Về việc ban hành tạm thời Quy trình nghiệp vụ cấp đổi các loại Giấy phép thuộc thẩm quyền của Sở GTVT tại Bưu điện cấp huyện
1423/QĐ-SGTVT 24/05/2019 Quyết định thành lập Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài chuyên đề KH cấp cơ sở
1427/QĐ-SGTVT 24/05/2019 QĐ nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCC
1428/QĐ-SGTVT 24/05/2019 QĐ nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCC
1421/QĐ-SGTVT 24/05/2019 QĐ cử CB đi học lớp bồi dưỡng quản lý NN ngach chuyên viên
  1 2 3 4 5 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH