Văn bản của Sở


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
2859/BC-SGTVT 18/09/2019 Báo cáo đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử 9 tháng đầu năm 2019
2808/QĐ-SGTVT 17/09/2019 Quyết định Ban hànhQuy định về xét nâng bậc lương trước thời hạn đỗi với CBCCVC
2620/SGTVT-QLVT 26/08/2019 Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định
2183 /SGTVT-QLCL 19/07/2019 V/v hướng dẫn một số giải pháp duy tu, sửa chữa khôi phục, cải thiện mặt đường giao thông trong xây dựng NTM.
2091/KL-SGTVT 11/07/2019 Kết luận Kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hành khách Công ty Mai Linh HT
1899/KL-SGTVT 24/06/2019 Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành kinh doanh vận tải tại Công ty CP Rồng Việt
1712/SGTVT-TTr 14/06/2019 Kết luận kết quả thanh tra huyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT của Cty TNHH Ninh Huyền
1555/KL-SGTVT 04/06/2019 Kết luận Kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa tại Công ty TNHH Thanh Cảnh
1554/SGTVT-TTr 04/06/2019 Kết luận Kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa tại Công ty CP Nguyễn Hưng
1462/QĐ-SGTVT 28/05/2019 Quyết định Về việc ban hành tạm thời Quy trình nghiệp vụ cấp đổi các loại Giấy phép thuộc thẩm quyền của Sở GTVT tại Bưu điện cấp huyện
  1 2 3 4 5 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH