Văn bản của Sở


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
2462/QĐ-UBND 08/11/2022 Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức
2862/SGTVT-VP 26/09/2022 Về việc báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 9 tháng đầu năm 2022
2758/BC-SGTVT 13/09/2022 Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2022
398/KL-SGTVT-TTr 22/08/2022 Kết luận thanh tra
378/KL-TTr-HC 08/08/2022 Kết luận thanh tra
2435/SGTVT-VP 29/07/2022 Về việc cập nhật, bổ sung tính năng vào phần mềm quản lý Giấy phép lái xe
1910/SGTVT-TTr 16/06/2022 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm
1898/SGTVT-VP 15/06/2022 Công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022
1827/SGTVT-QLPT&NL 10/06/2022 Về việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện đổi GPLX trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia và Cổng DVC trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh
1684/SGTVT-KH 02/06/2022 Báo cáo công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022
  2 3 4 5 6
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH