Lĩnh vực vận tải
 KIỂM TRA GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE NĂM 2020

KIỂM TRA GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE NĂM 2020

28-08-2020
Để đáp ứng nhu cầu bổ sung và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy thực hành lái xe trong tỉnh.

2732/SGTVT-QLPT&NL

02-10-2018

2117/SGTVT-VT

31-07-2018

2116/SGTVT-VT

31-07-2018

Ban hành Hướng dẫn phân cấp loại đường, quy mô kỹ thuật, quy trình kỹ thuật thi công...

09-05-2017
Nằm trong kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 -2020; Ngày 24 tháng 4 năm 2017, Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh đã ban hành Hướng dẫn số 1112/HD-SGTVT về việc “Phân cấp loại đường, quy mô kỹ thuật, kỹ thuật thi công trong xây dựng và quản lý bảo trì đường giao thông trên địa...
  1 2 3 4 5