Góp ý dự thảo văn bản

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến File
1 Xin ý kiến về thống nhất thiết lập các vị trí trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh để thành lập chốt kiểm soát người và phương tiện phòng chống dịch COVID-19 - Từ ngày : 23/08/2021
- Đến ngày : 25/10/2022
Tải về File 1
2 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ - Từ ngày : 15/08/2022
- Đến ngày : 28/09/2022
Tải về File 1
3 Dự thảo Quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải - Từ ngày : 04/08/2022
- Đến ngày : 20/09/2022
Tải về File 1
4 Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo tờ trình, nghị quyết, Đề án khuyến khích, ưu đãi hành khách đi lại bằng xe buýt và đơn vị vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh (lần 2) - Từ ngày : 27/08/2021
- Đến ngày : 08/09/2022
Tải về File 1
5 Góp ý dự thảo thông tư Hướng dẫn của Bộ Nội vụ - Từ ngày : 10/08/2022
- Đến ngày : 27/08/2022
Tải về File 1
6 Dự thảo QĐ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành - Từ ngày : 03/08/2022
- Đến ngày : 20/08/2022
Tải về File 1
7 Dự thảo sửa đổi Luật đất đai - Từ ngày : 03/08/2022
- Đến ngày : 20/08/2022
Tải về File 1
8 Về việc xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt đối với tuyến có trợ giá trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 28/07/2021
- Đến ngày : 03/08/2021
Tải về File 1
9 Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT - Từ ngày : 29/06/2020
- Đến ngày : 10/08/2020
Tải về File 1
10 Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 - Từ ngày : 29/06/2020
- Đến ngày : 30/07/2020
Tải về File 1
  2 3