Góp ý dự thảo văn bản

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến File
1 Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT - Từ ngày : 29/06/2020
- Đến ngày : 10/08/2020
Tải về File 1
2 Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 - Từ ngày : 29/06/2020
- Đến ngày : 30/07/2020
Tải về File 1
3 Về việc tham gia ý kiến góp ý dự thảo Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh - Từ ngày : 22/01/2019
- Đến ngày : 25/01/2019
Tải về File 1
Tải về File 2
4 Tham gia góp ý kiến dự thảo Quy định tạm thời quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh DV ăn uống trên địa bàn Hà Tĩnh - Từ ngày : 08/11/2018
- Đến ngày : 22/11/2018
Tải về File 1
Tải về File 2
5 Dự Thảo Văn Bản Cần Góp Ý - Từ ngày : 20/11/2017
- Đến ngày : 18/12/2017
Tải về File 1
6 Lấy ý kiến vào dự thảo Quy định hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 19/11/2017
- Đến ngày : 17/12/2017
Tải về File 1
Tải về File 2
7 Về việc góp ý kiến về điều chỉnh, bổ sung QH chi tiết hệ thống bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các tuyến VTHK bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 - Từ ngày : 09/05/2017
- Đến ngày : 19/05/2017
Tải về File 1
Tải về File 2