Ngày đăng: 25-03-2019
Thực hiện kế hoạch số 15 KH/ĐTN, ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019
TIN MỚI NHẤT

Tin tiêu điểm

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 • QĐ thành lập hội đồng xét công nhận đề tài sáng kiến cấp cơ sở năm...
 • Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...
 • Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp thu các loại phí và lệ phí
 • Báo cáo Công tác bồi thường nhà nước năm 2018
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Giải đáp thắc mắc về việc cấp phù hiệu cho xe tải
 • Kết luận kết quả thanh tra
 • Quyết định thanh tra chuyên ngành việc chấp hành điều kiện KD vận tải
 • Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến
 • Thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết
 • Giấy mời
 • Giấy mời
 • Quyết định điều chỉnh kế hoạch Thanh tra năm 2018
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành chấp hành các điều kiện...
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành
 • Kết luận kết quả thanh tra Công ty vận tải Lạc Hồng
 • Kết luận Thanh tra
 • Báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm
 • Quyết định thu hồi phù hiệu
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH