Ngày đăng: 17-09-2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là sở)
TIN MỚI NHẤT

Tin tiêu điểm

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 • Thông báo kết luận thanh tra
 • Thông báo phù hiệu xe không còn giá trị sử dụng
 • Thông báo phù hiệu xe không còn giá trị sử dụng
 • Thông báo tiêp nhận hồ sơ cấp lại đăng ký xe máy chuyên dùng
 • Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020
 • Thông báo thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của...
 • Về việc tạm hoãn các kỳ sát hạch lái xe
 • Thông báo lộ trình thực hiện Thông tư 38/2019
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành quy định về...
 • Kế hoạch Phòng chống tham nhũng năm 2020
 • Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
 • Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước
 • Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CCVC năm 2020
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Quyết định cử CB đi học lớp Thanh tra viên chính
 • Thông báo đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Kết luận thanh tra các điều kiện KD vận tải Cty TNHH Hồng Đức
 • Báo cáo đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử 9 tháng đầu...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH