TIN MỚI NHẤT

Tin tiêu điểm

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 • Báo cáo Tổng kết thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục...
 • Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ban hành Chương...
 • Báo cáo hoạt động đối ngoại năm 2020
 • Báo cáo công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư...
 • Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm 2020; Kế hoạch...
 • Thông báo kết luận thanh tra
 • Thông báo phù hiệu xe không còn giá trị sử dụng
 • Thông báo phù hiệu xe không còn giá trị sử dụng
 • Thông báo tiêp nhận hồ sơ cấp lại đăng ký xe máy chuyên dùng
 • Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020
 • Thông báo thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của...
 • Về việc tạm hoãn các kỳ sát hạch lái xe
 • Thông báo lộ trình thực hiện Thông tư 38/2019
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành quy định về...
 • Kế hoạch Phòng chống tham nhũng năm 2020
 • Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
 • Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước
 • Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CCVC năm 2020
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH