Ngày đăng: 04-07-2018
Nhằm khuyến khích nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống đồng thời công nhận sự đóng góp nổi bật của các nhà khoa học, công nghệ
TIN MỚI NHẤT

Tin tiêu điểm

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 • Kết luận kết quả thanh tra Công ty vận tải Lạc Hồng
 • Kết luận Thanh tra
 • Báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm
 • Quyết định thu hồi phù hiệu
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Kế hoạch Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện...
 • QĐ công bố công khai dự toán ngân sách NN kinh phí ủy quyền ngân...
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Quyết định Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ quản lý và sử dụng tài...
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Quyết định thành lập tổ kiểm tra công tác CCHC 2018
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Báo cáo kết quả thực hiện NĐ 145
 • Báo cáo tổng kết việc huy động phát triển nguồn nhân lực phục vụ...
 • Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 10
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Báo cáo phòng chống tham nhũng tháng 4 năm 2018
 • Báo cáo công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo tháng 4 năm...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH