TIN MỚI NHẤT

Tin tiêu điểm

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 • Thông báo phù hiệu xe không còn giá trị sử dụng
 • Thông báo phù hiệu xe không còn giá trị sử dụng
 • Thông báo tiêp nhận hồ sơ cấp lại đăng ký xe máy chuyên dùng
 • Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020
 • Thông báo thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của...
 • Về việc tạm hoãn các kỳ sát hạch lái xe
 • Thông báo lộ trình thực hiện Thông tư 38/2019
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành quy định về...
 • Kế hoạch Phòng chống tham nhũng năm 2020
 • Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
 • Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước
 • Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CCVC năm 2020
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Quyết định cử CB đi học lớp Thanh tra viên chính
 • Thông báo đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Kết luận thanh tra các điều kiện KD vận tải Cty TNHH Hồng Đức
 • Báo cáo đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử 9 tháng đầu...
 • Quyết định Ban hànhQuy định về xét nâng bậc lương trước thời hạn...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH