Ngày đăng: 14-11-2018
Sở GTVT Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra, đánh giá bước đầu về kết quả ứng dụng công nghệ cào bóc, tái sinh nguội tại chỗ trong sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh
TIN MỚI NHẤT

Tin tiêu điểm

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 • Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...
 • Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp thu các loại phí và lệ phí
 • Báo cáo Công tác bồi thường nhà nước năm 2018
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Kết luận kết quả thanh tra
 • Quyết định thanh tra chuyên ngành việc chấp hành điều kiện KD vận tải
 • Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến
 • Thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết
 • Giấy mời
 • Giấy mời
 • Quyết định điều chỉnh kế hoạch Thanh tra năm 2018
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành chấp hành các điều kiện...
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành
 • Kết luận kết quả thanh tra Công ty vận tải Lạc Hồng
 • Kết luận Thanh tra
 • Báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm
 • Quyết định thu hồi phù hiệu
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Kế hoạch Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện...
 • QĐ công bố công khai dự toán ngân sách NN kinh phí ủy quyền ngân...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH