Ngày đăng: 22-05-2019
Thực hiện Quyết định số 434/QĐ-SKHCN ngày 27/4/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh
TIN MỚI NHẤT

Tin tiêu điểm

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 • Kết luận kết quả thanh tra huyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Kết luận Kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Kết luận Kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Quyết định Về việc ban hành tạm thời Quy trình nghiệp vụ cấp đổi...
 • Quyết định thành lập Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài chuyên đề...
 • QĐ nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCC
 • QĐ nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCC
 • QĐ cử CB đi học lớp bồi dưỡng quản lý NN ngach chuyên viên
 • QĐ cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
 • QĐ kiểm tra cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
 • QĐ thành lập tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu các CT sử dụng nguồn...
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • QĐ thành lập đoàn kiểm tra cấp giấy chứng nhận Trung tâm SHLX đủ...
 • QĐ phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu 28 ...QL1
 • Báo cáo thực trạng ban hành văn bản kiểm soát quyền lực và thi...
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều...
 • Kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành vận tải hàng hóa bằng xe ô...
 • Kết luận kết quả thanh tra Công ty CPXD Sơn Hả
 • Thông báo nội dung Hội nghị giao ban Tháng 3 năm 2019
 • Báo cáo tổng kết 10 thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Bộ Chính trị
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH