DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 107 thủ tục / 8 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
1 Công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương. Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
2 Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
3 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương. Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
4 Đề xuất thực hiện Dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án ngoài danh mục dự án đã công bố). Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
5 Chấp thuận chủ trương nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án trong danh mục dự án đã công bố). Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
6 Thông báo lần đầu, định kỳ luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
7 Thông báo thường xuyên, đột xuất luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
8 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương. Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
9 Quy trình Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa địa phương. Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
10 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa địa phương. Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
11 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với các công trình thi công liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương. Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
12 Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa. Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
13 Chấp thuận đơn vị tư vấn giám sát dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa. Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
14 Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa (không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính địa phương). Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
15 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa (không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính địa phương) Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
  2 3 4 5 6