DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khóa:
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
 
Tổng số 102 thủ tục / 7 trang
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện File
1 Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường tỉnh và Quốc lộ được giao quản lý. Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
2 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
3 Cấp lại Giấy phép kinh doanh do hết hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
4 Cấp lại Giấy phép kinh doanh do thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
5 Cấp Giấy đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
6 Đăng ký biểu trưng (logo) đơn vị vận tải bằng xe taxi, màu sơn đặc trưng đối với đơn vị xe buýt Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
7 Cấp mới, cấp lại phù hiệu “ Xe tải” Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
8 Cấp mới, cấp lại phù hiệu “ Xe nội bộ” Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
9 Giảm số chuyến chạy xe vận tải hành khách trên tuyến cố định Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
10 Cấp mới, cấp lại Phù hiệu xe Công ten nơ Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
11 Cấp mới, cấp lại phù hiệu xe hợp đồng Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
12 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
13 Cấp giấy chứng nhận xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa Sở Giao thông Vận tải
14 Gia hạn chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và Quốc lộ ủy thác từ cấp IV trở xuống Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
15 Cấp giấy phép thi công đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh và Quốc lộ ủy thác từ cấp IV trở xuống Lĩnh vực Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
  1 2 3 4 5 ...