Văn bản của Trung Ương


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
48/2019/TT-BGTVT 17/12/2019 Thông tư quy định tiêu chí giám sát nghiệm thu kết cấu hạ tầng GTĐB
50/2019/TT-BGTVT 20/12/2019 Thông tư quy định xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển GTVTVN
09/2012/QH13 14/06/2019 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
76/2019/TT-BTC 05/11/2019 Thông tư 76/2019/TT-BTC Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
76/2019/TT-BTC 05/11/2019 Thông tư Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
08/2019/TT-BXD 11/11/2019 Thông tư số 08/2019/TT-BXD ngày 11/11/2019 của Bộ xây dựng quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư
100/2019/NĐ-CP 30/12/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
33/2019/TT-BGTVT 06/09/2019 Thông tư Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường TNĐ
01/2019/TT-BNV 01/01/1970 Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
63/2019/NĐ-CP 11/07/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
  1 2 3 4 5 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH