Văn bản của Trung Ương


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
79/2020/NĐ-CP 26/08/2020 Nghị định này quy định phụ cấp đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên
13/2020/TT-BGTVT 29/06/2020 Ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
12/2020/tt-bgtvt 29/05/2020 Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
48/2019/TT-BGTVT 17/12/2019 Thông tư quy định tiêu chí giám sát nghiệm thu kết cấu hạ tầng GTĐB
50/2019/TT-BGTVT 20/12/2019 Thông tư quy định xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển GTVTVN
09/2012/QH13 14/06/2019 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
76/2019/TT-BTC 05/11/2019 Thông tư 76/2019/TT-BTC Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
76/2019/TT-BTC 05/11/2019 Thông tư Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
08/2019/TT-BXD 11/11/2019 Thông tư số 08/2019/TT-BXD ngày 11/11/2019 của Bộ xây dựng quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư
100/2019/NĐ-CP 30/12/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
  1 2 3 4 5 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH