Văn bản của Trung Ương


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
01/2023/TT-VPCP 14/04/2023 Kết quả giải quyết TTHC trên môi trường mạng
63/2023/NĐ-CP 21/02/2023 nghị định kiểm định chất lượng đầu vào công chức
02/2023/TT-BXD 03/03/2023 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng
01/2023/TT-BNV 23/03/2023 Sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
02/2023/tt-bgtvt 21/03/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
02/2023/NĐ-CP 01/02/2023 Nghị định tài nguyên nước
33/202/TT-BGTVT 27/02/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
104/2022/NĐ-CP 27/02/2023 Sửa đổi bổ sung liên quan đến sổ hộ khẩu
10/2022/tt-bnv 27/02/2023 Thông tư quy định thời han bảo quản tài liệu
111/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Hợp đồng đối với công việc trong cơ quan hành chính nhà nước
  2 3 4 5 6
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH