Văn bản của Trung Ương


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
19/2022/TT-BGTVT 26/07/2022 Quy định về bảo trì công trình hàng hải
3148/QĐ-TCĐBVN 09/08/2022 Công bố TCCS 45 : 2022/TCĐBVN "Tường chống ồn đường ô tô – Yêu cầu thiết kế"
921/QĐ-BGTVT 15/07/2022 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực 06 tháng đầu năm
2648/QĐ-TCĐBVN 22/06/2022 Công bố TCCS 42 : 2022/TCĐBVN “Đường ô tô cao tốc - Thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng”
08/2022/TT-BGTVT 16/06/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
08/2022/TT-BGTVT 16/06/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
07/2022/TT-bgtvt 14/06/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt
2506/QĐ-TCĐBVN 09/06/2022 Về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 41 : 2022/TCĐBVN "Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô đắp trên nền đất yếu"
2243/QĐ-TCĐBVN 12/05/2022 Công bố TCCS 38:2022/TCĐBVN "Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế"
2231/QĐ-TCĐBVN 11/05/2022 Về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 39 : 2022/TCĐBVN "Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông" và TCCS 40 : 2022/TCĐBVN "Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông"
  2 3 4 5 6
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH