Văn bản của Trung Ương


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
33/2019/TT-BGTVT 06/09/2019 Thông tư Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường TNĐ
59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định 59 quy định chi tiết thi hành Luật phòng chống tham nhũng
104/2016/QH13 05/04/2016 Luật Tiếp cận thông tin
Nghị định 61/2018/NĐ-CP 22/04/2018 Nghị định về thực hiện một cửa một cửa liên thông
23/2018/NĐ-CP 22/02/2018 Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
04/ct-ttg 17/01/2018 Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện
4677/TCĐBVN-CQLXDĐB 31/07/2017 Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP
158/2007/NĐ-CP 26/10/2017 Nghị định quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
17/2013/TT-BXD 29/10/2013 Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.
39/2016/NĐ-CP 14/05/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động
  1 2 3 4 5 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH