Văn bản của Trung Ương


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
43/2023/NĐ-CP 30/06/2023 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra
37/2023/TT-BTC 07/06/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng
06/2023/TT-BNV 04/05/2023 Ban hành quy chế khai thác cơ sở dữ liệu
23/2023/TT-BXD 13/06/2023 Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
03/2023/TT-BNV 30/04/2023 Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021
05/2023/TT-BGTVT 27/04/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái
24/2023/nđ-cp 14/05/2023 Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
08/2023/tt-bgtvt 02/06/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
01/2023/TT-VPCP 14/04/2023 Kết quả giải quyết TTHC trên môi trường mạng
63/2023/NĐ-CP 21/02/2023 nghị định kiểm định chất lượng đầu vào công chức
  2 3 4 5 6
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH