Văn bản của Trung Ương


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
06/2021/TT-BKHĐT 30/09/2021 Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu
1911/QĐ-TTg 15/11/2021 Về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành
06/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
04/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thông tư quy định quy trình tiếp công dân
05/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
14/2021/TT-bXD 08/09/2021 Hướng dẫn chi phí bảo trì công trình xây dựng
122/2021/TT-BQP 20/09/2021 Hướng dẫn chi phí xác định đơn giá rà phá bom mìn
18/2021/TT-BGTVT 14/09/2021 Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa
15/2021/TT-BGTVT 30/07/2021 Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải
15/2021/TT-BGTVT 30/07/2021 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươn
  2 3 4 5 6
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH