Văn bản của Trung Ương


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
21/2022/TT-BGTVT 22/08/2022 Thông tư Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa
19/2022/TT-BGTVT 26/07/2022 Quy định về bảo trì công trình hàng hải
19/2022/T-BKHĐT 21/09/2022 Quy định chế độ báo cáo thống kê
1611/QĐ-GTVT 31/08/2022 Ban hành quy định trả lời kiến nghị
56/2022/NĐ-CP 24/08/2022 Quy định Chức năng nhiệm vụ của Bộ GTVT
55/2022/NĐ-CP 31/08/2022 Quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp dân
3148/QĐ-TCĐBVN 09/08/2022 Về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở
3148/QĐ-TCĐBVN 09/08/2022 Công bố TCCS 45 : 2022/TCĐBVN "Tường chống ồn đường ô tô – Yêu cầu thiết kế"
08/2022/TT-BKHĐT 31/05/2022 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
08/2022/TT-BKHĐT 31/05/2022 Thông tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  2 3 4 5 6
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH