Hỏi đáp

Câu hỏi :
Kính gửi SGTVT Hà Tĩnh. Tôi muốn hỏi khi thi cấp gplx mới thường thì ảnh chụp rất xấu. Vậy tôi có thể chụp ảnh và gửi qua email được không. Cảm ơn
Người hỏi: Lê ngọc quý (Ngày hỏi:04/09/2018)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Ngày trả lời: 04/09/2018

Không được bạn nhé. Yêu cầu phải có người đến chụp ảnh trực tiếp


Current rating:
[Trở lại]