Hỏi đáp

Câu hỏi :
Cho mình hỏi vể số lượng xe ô tô và xe tải đã đăng kí đến thời điểm 2018 của tỉnh Hà tĩnh
Người hỏi: Quân (Ngày hỏi:20/12/2018)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Sở Giao thông vận tải Ngày trả lời: 20/12/2018

Bạn vui lòng đặt lại câu hỏi:

- số lượng xe ô tô và xe tải đã đăng kí cái gì: cấp biển kiểm soát hay cấp phù hiệu??? Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ chúng tôi sẽ trả lời hoặc hướng dẫn bạn có câu trả lời


Current rating:
[Trở lại]