Luật


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
09/2012/QH13 14/06/2019 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
104/2016/QH13 06/04/2016 Luật Tiếp cận thông tin
86/2015/QH13 19/11/2015 Luật An toàn thông tin mạng
85/2015/QH13 15/07/2015 Luật bầu cử Quốc hội và HĐND
80/2015/QH13 22/06/2015 Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật
77/2015/QH13 19/06/2015 Luật Tổ chức chính quyền địa phương
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH