Quyết định


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1611/QĐ-GTVT 30/08/2022 Ban hành quy định trả lời kiến nghị
3148/QĐ-TCĐBVN 08/08/2022 Về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở
921/QĐ-BGTVT 14/07/2022 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực 06 tháng đầu năm
2243/QĐ-TCĐBVN 11/05/2022 Công bố TCCS 38:2022/TCĐBVN "Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế"
2231/QĐ-TCĐBVN 10/05/2022 Về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 39 : 2022/TCĐBVN "Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông" và TCCS 40 : 2022/TCĐBVN "Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông"
1911/QĐ-TTg 14/11/2021 Về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành
3173/QĐ-BGTVT 10/10/2013 Quyết định ban hành Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải
471 /QĐ-TTg 29/03/2011 Quyết định Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH