Thông tư


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
10/2022/TT-BKHĐT 14/06/2022 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT quy định cung cấp, đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
12/2022/TT-BKHĐT 14/06/2022 Thông tư 12/2022/TT-BKHĐT lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của các Hiệp định thương mại
15/2022/TT-BKHĐT 29/06/2022 Thông tư 15/2022/TT-BKHĐT lập hồ sơ mời thầu xây lắp đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của các Hiệp định thương mại
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH