Thông tư


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
48/2019/TT-BGTVT 17/12/2019 Thông tư quy định tiêu chí giám sát nghiệm thu kết cấu hạ tầng GTĐB
50/2019/TT-BGTVT 20/12/2019 Thông tư quy định xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển GTVTVN
76/2019/TT-BTC 05/11/2019 Thông tư 76/2019/TT-BTC Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
76/2019/TT-BTC 05/11/2019 Thông tư Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
08/2019/TT-BXD 11/11/2019 Thông tư số 08/2019/TT-BXD ngày 11/11/2019 của Bộ xây dựng quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư
33/2019/TT-BGTVT 06/09/2019 Thông tư Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường TNĐ
01/2019/TT-BNV 01/01/1970 Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
24/2019/TT-BTC 22/04/2019 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
75/2018/TT-BTC 17/08/2018 75/2018/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông,thủy lợi
17/2013/TT-BXD 29/10/2013 Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.
  1 2 3 4 5 ...
THÔNG TIN THỜI TIẾT
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH